Velkommen til NCC-bloggen! Her lufter vi emner knyttet til byggevirksomhet, fremtidsbyen, bærekraft, infrastruktur og byen vi lever i. Vi ønsker å inspirere og skape dialog med dere som leser bloggen.

Del i sosiale medier

18 juni, 2024

Hva skal til for å lykkes i store prosjekter?

- Jeg brenner for å få folk fra ulike fagdisipliner til å prestere på høyest mulige nivå sammen og h...
31 mai, 2024

Elektrifisering: Bygg- og anleggsbransjen har fått erfaringene

NCC har i en rekke år benyttet elektriske maskiner og biler i flere bygge- og anleggsprosjekter. Nå ...
28 mai, 2024

Tre faktorer er avgjørende for en sterk sikkerhetskultur

NCC jobber systematisk for at alle skal ha en trygg arbeidsdag. En god kultur for helse, miljø og si...
14 mai, 2024

Vårsamling for ung@ncc

Den 24. og 25 april gjennomførte vi vårens samling for ung@ncc. Denne gangen fikk vi besøk fra de sv...
8 mai, 2024

Krav om CO2 kutt er en viktig pådriver for innovasjon

Asfaltbransjen har de siste årene vært gjennom en stor endring og har i løpet av få år redusert CO2-...
26 april, 2024

Reduserer CO2-utslipp fra asfaltproduksjon med innovativ teknologi

Det er nå i april 10 år siden NCC startet opp sin førte asfaltfabrikk som benyttet trepellets som fy...
24 april, 2024

Samspill-metodikk som gir bedre prosjektkvalitet

I bygg- og anleggsbransjen har samspillkontrakter blitt et stadig mer populært valg for å fremme sam...
19 mars, 2024

Veivedlikeholdet må intensiveres, men med lavest mulig klimaavtrykk

Norge har over mange år latt infrastrukturen forringes, og vedlikeholdsetterslepet av våre veier er ...
23 februar, 2024

Betongstøp av vegg i vintervær med betongpumpe

For hvordan påvirker kulde betongstøp, og hvilke tiltak kan tas for å sikre at resultatet oppfyller ...
21 februar, 2024

Krevende asfaltoppdrag skaper solid erfaring

Asfaltprosjekter handler mye om logistikk og planlegging av gjennomføringen. NCC gjennomfører hvert ...
20 februar, 2024

Bli lærling i NCC!

Vi er nå i gang med årets inntak av nye lærlinger og skal rekruttere en lang rekke lærlinger innen m...
12 februar, 2024

Lavtemperaturasfalt? Ja, takk!

I asfaltbransjen finner vi en del skepsis til lavtemperaturasfalt (LTA). Det mener jeg er ubegrunnet...