Bærekraft

21 august, 2020

Asfaltproduksjon med høy grad av gjenbruk på Sørlandet

NCC har startet arbeidet med å sette opp en ny asfaltfabrikk på Rugsland utenfor Kristiansand. Sørla...
3 juli, 2020

Sand har alltid spilt en viktig rolle i bygg- og anleggsbransjen

Har du tenkt over at sand ikke er en fornybar ressurs? Vel, en sannhet med modifikasjoner. Vi får me...