Bærekraft

18 september, 2023

Hvordan få til flere utslippsfrie maskiner på bygg- og anleggsplasser

En økt satsing på utslippsfrie maskiner i bygg- og anleggsprosjekter vil redusere direkteutslippene ...
1 juni, 2023

Norske kommuner: Realiser miljøambisjoner med innkjøpsmakt

I Norge har Statens vegvesen brukt sin innkjøpsmakt til å redusere karbonavtrykket fra asfalt. Det k...
22 mai, 2023

Naturen i grus- og steinbrudd – den levende arbeidsplass

Et grus- og steinbrudd kan virkelig være fullt av liv, selv om daglig produksjon er i gang. I NCC øn...