Å frakte asfalt med båt – en miljøvennlig løsning?

La oss være ærlige, Norge kan være et litt kronglete sted å ta seg fram i. Vi har en god del flotte fjell og fjorder som vi er svært stolte av. Ulempen er at det ikke er så enkelt å planlegge en enkel kjørerute rundt enkelt av disse stedene. Løsningen blir ofte båt.

Ålesund er et godt eksempel på en slik lokasjon. Ålesund asfaltfabrikk har i 2021 fraktet i overkant av 100 000 tonn asfalt med båt. Dette utgjør ca 70% av all produsert asfalt for Ålesundfabrikken. En klar overvekt av tonn fraktet med båt altså.

Bilde fra asfaltfabrikken i Ålesund

Fra asfaltfabrikken i Ålesund losses det mye asfalt over i båter. Foto: Edward Bolseth

Båttransport av asfalt blir ofte brukt på prosjekter der det er utfordrende å få transportert ut nok asfalt med bare lastebil. Som for eksempel i distrikt med mye fjorder og øyer. Her må man ofte må bruke både en og to ferger for å komme til utleggstedet.

Asfalt bør holde minimum 120 grader når man legger den for at kvaliteten er den vi i NCC ønsker å levere. Dette betyr at idet asfalten faller ut av siloen på asfaltfabrikken, bør valgt transportmiddel innfri visse krav om isolasjon og samtidig kunne komme seg fortest mulig til utleggerstedet.

Riktig prosedyre og teknikk er avgjørende

Ved bruk av riktige prosedyrer på alt fra produksjon, utlasting fra spesialtilpasset asfaltfabrikk bygd for båtlasting, lastet til båt som er isolert og asfalt blir tildekket med fiberduk er levering av asfalt med båttransport faktisk et mer miljøvennlig alternativ.

Det er også en egen teknikk ved lossing av asfalt. Fysiske lover sier at den ytterste massen blir fortere kald enn den innerste. Derfor må gravemaskinføreren sørge for å blande asfaltmassen før den blir losset på bil. Skuffen på gravemaskinen bør også bli stående inne i asfaltmassen mellom lossingene, nettopp for at stålet skal kunne holde jevn temperatur.

Lossing av asfalt krever riktig teknikk for at asfalten skal beholde den gode kvaliteten. Foto: skjermdump fra NCC-film

NCC har lang erfaring med båttransport av asfalt

NCC har levert all asfalt til Nordøyvegenprosjektet. Det er Ålesund asfaltfabrikk som har produsert all asfalten. Og ja, helt riktig, fraktet den med båt til selve prosjektet. I tilbudet ble det vist til en EPD-utregning for besparelse på miljøet ved å bruke båttransport.

Vi i NCC er stolte av at vi bidrar til samfunnsutvikling og at vi kan bidra med miljøvennlige løsninger for store infrastrukturprosjekter i Norge. Norge er et langt og vakkert land, og vi er stolte av at vi kan tilby asfalt til stort sett hele Norge.

Se film fra asfalteringsjobben vi gjorde på Nordøyvegen. 

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.