Ansvar og omtanke skaper merverdi

Bærekraft er svært viktig for NCC. Det er ingen hemmelighet at bygg- og transportnæringene til sammen står for en svært høy andel av CO₂-utslippene. At vi må redusere vårt kollektive klimafotavtrykk er hinsides all rimelig tvil. Å bygge og arbeide klimasmart er langt mer enn en hygienefaktor.

Veibygging og vedlikehold krever en stor mengde materialer – ikke-fornybare ressurser som bitumen,  steinmaterialer  og andre tilsetningsstoffer. En stor mengde energi er også nødvendig for å produsere,  transportere og legge materialene. Det er viktig å håndtere disse naturressursene med forsiktighet, inkludert å finne bærekraftige alternativer.  Å handle bærekraftig betyr å ikke bruke en ressurs raskere enn den kan erstatte seg selv, ikke produsere noe raskere enn det kan brytes ned av naturen, ikke forstyrre den økologiske balansen, sikre at alle har det godt og bruke ressurser klokt.

Det refererer også til en smart tilnærming når du arbeider med steinmaterialer. Pukkverkene våre kan betraktes som sår i landskapet, men de er faktisk avgjørende for et velfungerende samfunn. Uten byggematerialer ville det være umulig å bygge veier, skoler, sykehus, havner, jernbaner, boliger og alle de andre grunnleggende elementene i verden vi bor og jobber i. Men vi er åpenbart forpliktet til å produsere disse materialene klokt. Et eksempel er ikke bare den faktiske eksistensen av vårepukkverk, men også det høye antalletpukkverk, fordi avstanden materialet transporteres har en klar miljøpåvirkning.

Smart Choices

For oss er bærekraft langt mer enn å redusere utslippene. Som en del av vårt Smart Choices-konsept utvikler vi produkter og tjenester som reduserer miljøpåvirkninger ved hjelp av et livssyklusperspektiv, og gjennomgår hvordan vi håndterer materialer og avfall i prosjektene våre, og hvordan vi kan sikre helsen og sikkerheten til våre ansatte.

Tre dimensjoner for bærekraftig utvikling

Alle tre dimensjonene for bærekraftig utvikling –  økonomisk, sosial og miljømessig  – er like viktige for oss, og alle tre er i fokus når vi bygger og utvikler produkter, driver vår virksomhet, ansetter nyansatte og samhandler med kolleger, interessenter og lokalsamfunnet. Merverdi for alle – ikke mer, ikke mindre!

I asfaltvirksomheten er vi fokusert på å utvikle og optimalisere tre sentrale områder innen asfaltproduksjon – redusert bruk av fossilt brensel, økt energieffektivitet og økt resirkulering for å spare naturressurser, noe som har ført til en kraftig nedgang i CO₂-utslippene de siste årene.

I vår samlede virksomhet jobber vi med flere parallelle fronter. Vi utvikler miljødeklarasjoner (EPD) for våre pukkverk, og for andre deler av vår virksomhet. Vi bruker Sustainable Worksite-konseptet, som mange andre NCC-arbeidsplasser.

Vi har også  lansert  Kielo-konseptet for å sikre at våre pukkverk bevarer og fremmer biologisk mangfold. Det mange ikke vet er at et stort antall dyre- og plantearter ofte blir utkonkurrert av andre arter i naturen, men kan finne et sikkert habitat i steinbruddene der de kan leve relativt uforstyrret. Falker og svaler er noen av artene som har funnet et fristed i våre steinbrudd.

 

/Frank Pettrém, Nordisk leder for forretningsstøtte og driftsutvikling, NCC Industry

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.