Asfalt med lavest mulig karbonavtrykk

NCC har de siste årene jobbet målrettet for redusere CO2-utslippene fra vår asfaltproduksjon. En egenutviklet type med lavtemperaturasfalt – NCC Green Asphalt – er nøkkelen. Vår ambisjon for denne asfaltsesongen er at halvparten av asfaltproduksjonen vår skal være NCC Green Asphalt.

NCC har de siste årene jobbet målrettet for redusere CO2-utslippene fra vår asfaltproduksjon. En egenutviklet type med lavtemperaturasfalt – NCC Green Asphalt – er nøkkelen. Vår ambisjon for denne asfaltsesongen er at halvparten av asfaltproduksjonen vår skal være NCC Green Asphalt.

I år regner vi med å produsere nærmere 1,7 millioner tonn asfalt. Det gjør oss til en av de mest sentrale aktørene i asfaltmarkedet. Forrige sesong nådde vi målet om at 30 prosent av asfaltproduksjonen skulle være NCC Green asphalt. Vi klarte det, men vi kan ikke nøye oss med det. Vi øker derfor målet til 50 prosent i 2019-sesongen.

Ved å produsere NCC Green Asphalt reduserer vi CO2-utslippet betydelig fra asfaltproduksjonen. Vi produserer asfalten etter en metode som kalles lavtemperaturasfalt og tilfører opp mot 30 prosent resirkulert opphakket asfalt. Eller granulat som vi kaller det. Vi har gjennom de siste årene gjort betydelige investeringer i å oppgradere og fornye våre asfaltfabrikker.

Alle våre godt over 20 asfaltfabrikker kan nå produsere NCC Green Asphalt og vi bidrar dermed med en betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen. Vi er svært stolte av dette og kan vel egentlig kalle oss best i klassen! Men vi skal nå gjennomføre 2019-sesongen med et høyt mål om å produsere 50 prosent NCC Green Asphalt.

Slik produserer vi NCC Green Aphalt

Skal vi lykkes med å nå 50 prosent NCC Green Aphalt må vi ha kundene med på laget. Vi garanterer like god kvalitet på NCC Green Asphalt som på tradisjonell varmasfalt. Vi håper derfor at kundene våre blir med i arbeidet med å redusere karbonavtrykket fra asfaltproduksjonen og velger NCC Green Asphalt.

For vi trenger asfalt. Vi trenger trygge veier og vi trenger trygge gang- og sykkelveier. Da er asfalt viktig. Men la oss velge den grønne asfalten. La asfaltentreprenørene få konkurrere om å levere asfalt med så lite karbonavtrykk som mulig. Vårt bidrag til redusert CO2-utslipp er NCC Green Asphalt.

 

Joar Caspersen
Asfaltdirektør, NCC Industry

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.