Bak enhver suksess står dyktige fagarbeidere

Tidligere i år valgte Grønn Byggallianse å trekke fram Stålgården på Sluppen i Trondheim som et bygg som kan være til inspirasjon og etterfølgelse – det er NCC som totalentreprenør stolte av.

Tidligere i år valgte Grønn Byggallianse å trekke fram Stålgården på Sluppen i Trondheim som et bygg som kan være til inspirasjon og etterfølgelse – det er NCC som totalentreprenør stolte av.

Det er flere grunner til at Stålgården er løftet fram som et bygg verdt å se nærmere på. I en pressemelding fra Grønn Byggallianse listes noen årsaker til hvorfor Stålgården ble trukket fram. En viktig målsetting var å sikre et godt og stabilt inneklima, samtidig som at det skal være et energieffektivt bygg. Dette ble løst ved å ta i bruk innovative løsninger for kjøling og varme.

Jeg lar meg imponere av alle de finurlige tekniske løsningene dette bygget har. Men det er ikke bare det som imponerer meg. Jeg tenker på de menneskene som står bak disse løsningene, og gjør det mulig. Det er de jeg har lyst til å skrive litt om i dag.

Når jeg leser artikkelen fra Grønn Byggallianse kjenner jeg at jeg blir stolt. Stolt over at NCC er med på å gjøre våre bygg, byer og samfunn til et litt bedre sted gjennom vårt arbeid og løsninger for å skape en mer bærekraftig hverdag. Sammen med byggherrer, rådgivere og andre aktører jobber vi sammen for å løse nasjonale, så vel som interne, målsetninger i forbindelse med det grønne skiftet – og dette gjør vi hver dag. Er det ikke gøy!?

Endring krever innsats

Jeg har reflektert over den utviklingen som skjer i bransjen vår. Økt fokus på bærekraft, digitalisering, effektivisering og miljøriktige løsninger er i vinden som aldri før, og utviklingen skjer derfor enormt hurtig. Utviklingen krever endring og omstilling i alle ledd, og spesielt ute i produksjonen. Nye måter å jobbe på, nye samarbeidsformer, dialog, samspill, dokumentasjon, analyser, nye systemer…. you name it! Dette er de nye spillereglene i byggebransjen. Når det er sagt, så har jeg stor forståelse for at dette krever mer av den enkelte på prosjektene, og at det kan være belastende i en allerede hektisk hverdag. Endring krever innsats, og det viser bygg som Stålgården at NCC-erne er full av stå-på-vilje og engasjement!

Så jeg vil framheve alle de som jobber ute på prosjekter. Det er dere som gjør det mulig for NCC å lykkes med arbeidet mot et mer bærekraftig samfunn, gjennom hardt arbeid, kreative løsninger og kunnskap.

Stålgården er et av flere eksempler på prosjekter hvor hele verdikjeden i NCC er involvert og er med på å skape bygg for framtiden.

Gleder meg til høsten og alle de spennende oppgavene vi skal ta fatt på sammen!

/ Stine Haugen

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.