Betongstøp av vegg i vintervær med betongpumpe

For hvordan påvirker kulde betongstøp, og hvilke tiltak kan tas for å sikre at resultatet oppfyller de høyeste standardene?

For hvordan påvirker kulde betongstøp, og hvilke tiltak kan tas for å sikre at resultatet oppfyller de høyeste standardene?

En av de mest åpenbare er risikoen for frostskader i betongen. Betong som herder under frostforhold, kan lide av frostoppsprekking, som oppstår når vann i betongen fryser og utvider seg, noe som resulterer i sprekker og svekkelse av strukturen. Dette er åpenbart noe vi ønsker å unngå.

Niklas Erhardt og Leon Malmberg, NCC

Hvordan kan man forberede seg på best mulig måte? Alt er selvfølgelig situasjonsbestemt, men med å følge denne listen stiller man godt forberedt.

1 – Forberedelser starter lenge før selve støpingen

Legg inn varmekabler i bunnplaten, i senter der veggen kommer senere. Bestill betongen i god tid og følg nøye med på værmeldingen. Kommuniser med arbeidere og byggeledere på plassen for å koordinere alle nødvendige tiltak.

2 – bestilling og resept

Allerede ved bestillingen av betongen må du tenke på kuldeutfordringene, i vinterhalvåret kommer all betong oppvarmet 20 grader fra fabrikken, men ved lang transportvei eller veldig kaldt vær kan dette bestilles enda varmere fra fabrikk. Velg en betongresept som er tilsatt herdeakselerator, der mengde avklares med teknologs basert på forventet temperatur. Jo kaldere det er jo mer av leveransen får vi levert med mindre steinstørrelse og steinmengde. Dette gjør vi for å unngå forkiling i rørgaten, som kan være kritisk i kaldt vær. Alternativt bruker vi mye selvkomprimerende betong, denne er tilsatt kjemikalier som sikrer veldig god flyt i resepten, og reduserer sannsynlighet for stopp under utstøpningen.

3 – betongform og varmekabler

Formen skal være fri for snø og is, alle flater som er i kontakt med fersk betong skal holde minimum 5 grader, inklusiv armeringen. Varmekabel i støpeskjøt er et veldig godt hjelpemiddel, sammen med isolasjon, og ekstern varmekilde for å oppnå dette. Fortsatt er ekstern varmekilde en utfordring med tanke på miljø, det finnes få gode utslippsfrie alternativer for å oppnå tilstrekkelig varme i 100+ m2 med veggform i vintervær, men enkelte varmekilder på strøm fungerer bra om det finnes kapasitet på byggeplassen.

4 – Riktig leveringsintervall

Ved støping med betongpumpe er det viktig å bestille betong med tettere enn normalt intervall mellom betongbilene. Dette reduserer risikoen for at betongen fryser i rørgata på betongbilen. Vær nøye med å følge værmeldingen og samarbeid med betongprodusentene og betongpumpesjåførene for å sikre en jevn og vellykket levering. Brukes det SKB resept, skal denne kontrolleres for seperasjon på alle lass, gjøres med en utbredelse-test.

Betongstøp i minusgrader

5. Tildekking i herdefasen

Etter utstøpning er det viktig med isolering/beskyttelse av konstruksjonen. Avhengig av tverrsnitt, temperatur, grad av isolert form og betongresept vil behovet for ekstern varme variere. Dog ser vi at i de fleste tilfeller det må brukes ekstern varmekilde ved -3 eller kaldere for å sikre tilstrekkelig fasthetsutvikling. Fersk betong er en flytende masse, men så lenge massen er 5 grader eller varmere så vil betongen etter en stund i statisk tilstand starte «avbindingstiden» da blir blanding gradvis hardere samtidig som den utvikler mye egen varme.

Selv med gode forberedelser, er det uansett en forutsetning at samarbeidet mellom betongarbeiderne ute på byggeplassen, de som leverer betongen, og betongleverandøren fungerer optimalt.

Alt i alt krever støping av betong i minusgrader grundige forberedelser, nøye oppfølging og tilpasning til de spesifikke værforholdene. Ved å ta disse tiltakene kan vi minimere risikoen og sikre et vellykket resultat selv under de tøffeste forholdene.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.