CEEQUAL-sertifisering løfter bærekraftperspektivet i anleggsprosjektene

Nylig ble NCCs anleggsprosjekt miljømudring av sjøbunn og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn sertifisert på høyeste nivå i den internasjonalt anerkjente klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL. Bare to anleggsprosjekt i Norge har tidligere fått det strenge miljøsertifikatet.

Nylig ble NCCs anleggsprosjekt miljømudring av sjøbunn og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn sertifisert på høyeste nivå i den internasjonalt anerkjente klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL. Bare to anleggsprosjekt i Norge har tidligere fått det strenge miljøsertifikatet.

Samfunnet vi lever i er i endring, dette gjelder all industri, alle virksomheter og alle bransjer – også anleggsbransjen. FNs 17 bærekraftmål er verdens felles veikart for hvordan vi i løpet av 15 år skal jobbe for at ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses.

Riktige verktøy

Dagens anleggssektor i Norge har ikke i dag de riktige verktøyene for å få til dette på en strukturert og effektiv måte. Krav til klimagassutslipp i anleggsprosjekter er sprikende, det samme gjelder andre miljøkrav som eksempel ressurshåndtering, bruk av kjemikalier, vannforbruk, ivaretakelse av biodiversitet, hvordan aktivitetene til store anleggsprosjekt påvirker tredjepart og naboer osv.

Norge har et mål om 40 prosent reduksjon i utslippene innen 2030 og anleggssektoren spiller en stor rolle og er en viktig bidragsyter for at Norge skal nå dette målet samt flere av FNs bærekraftmål. Derfor engasjerer vi i NCC oss i arbeidet og ser at CEEQUAL-sertifisering av anleggsprosjektene er riktig vei å gå.

Les: NCC-anleggsprosjekt miljøsertifisert på høyeste CEEQUAL-nivå

Gjennomprøvd og utviklet

The Civil Engineering Environmental QUALity Assessment & Awards Scheeme, – CEEQUAL, er et sertifiseringssystem som bedømmer miljø- og bærekraftprestasjon til infrastruktur- og anleggsprosjekter.

CEEQUAL så dagens lys i England i 1999, og er med andre ord gjennomprøvd og utviklet gjennom snart 20 år. Når dette systemet nå endelig kommer inn i norsk anleggsbransje, mener vi i NCC at det vil være et løft for hvordan bransjen jobber strukturert og effektiv med bærekraftaspektene.

Økt bærekraftprestasjon

Endelig kan vi få en standardisert oppfølging av miljøkrav og tiltak i prosjektene. Dette vil være en stor fordel og bidra til økt fokus på dette viktige temaet i hele bransjen, samtidig som vi får et forutsigbart marked når det kommer til krav til oss entreprenørene og kan jobbe målrettet i hele prosjektperioden fra planlegging, prosjektering, utførelse og drift. Da kan anleggsbransjen virkelig bidra med økt bærekraftprestasjon på sine prosjekt.

Viktig lærdom

Vi i NCC og vår konkurrent Skanska presenterte allerede høsten 2016 våre ambisjoner om å ta i bruk CEEQUAL som en felles miljøplattform i anleggsprosjekter. Det har tatt tid, men nå begynner ting å rulle. Og da kan det gå fort.

Det CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjektet i Mosjøen har gitt oss viktig lærdom og er det første prosjektet for NCC i Norge som er sertifisert, og det på høyeste nivå i denne sertifiseringsordningen. Det er vi stolte av og det har gitt oss en boost for å sertifisere flere anleggsprosjekter.

Innlegget er også publisert som gjestekommentar på bygg.no 20.11.2019

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.