Er det forskjeller på tradisjonell og fossilfri anleggsdrift?

Siden Nye Jordal Amfi er NCCs første fossilfrie byggeplass, og det ikke eksisterer så mange fossilfrie byggeplasser, har vi måttet lære underveis. Da vi startet hadde vi liten eller ingen kunnskap om hva fossilfri anleggsdrift medfører, så vi var noe usikre på hva vi kunne forvente oss. Men vi ser nå at vi møter relativt få utfordringer i forhold til «tradisjonell anleggsdrift». Og det er svært lite, om noe, som skiller oss fra andre bygg- og anleggsprosjekter.

Siden Nye Jordal Amfi er NCCs første fossilfrie byggeplass, og det ikke eksisterer så mange fossilfrie byggeplasser, har vi måttet lære underveis. Da vi startet hadde vi liten eller ingen kunnskap om hva fossilfri anleggsdrift medfører, så vi var noe usikre på hva vi kunne forvente oss. Men vi ser nå at vi møter relativt få utfordringer i forhold til «tradisjonell anleggsdrift». Og det er svært lite, om noe, som skiller oss fra andre bygg- og anleggsprosjekter.

Besøker du oss på Nye Jordal Amfi, så ser byggeplassen ut som hvilken som helst byggeplass.

De få utfordringer vi har møtt og har måtte løse for at den fossilfrie byggeplassen skulle bli en realitet, kom til syne allerede i startfasen – og ble løst da.

Fremtiden er her

Med en fossilfri byggeplass som Nye Jordal Amfi må vi i NCC «tråkke opp stien» etter hvert som vi går den. Men med litt ekstra planlegging, forberedelser og bruk av Google underveis, er ikke utfordringene større enn at de lar seg håndtere.

Byggingen av Nye Jordal Amfi, Vålerenga ishockeys storstue i Oslo – er spennende på mange måter. Vi er på TV-serier som «Iskrigerne» og på nyhetene. Vi har opplevd inntrengere som sniker seg inn for å stjele til seg betongbiter fra rivningen av den gamle arenaen. Vi har hatt folk som stod i den gamle arenahallen og tok bilder og gråt.

Det er også et spennende prosjekt når det gjelder fremtiden. For fremtiden er her, og det er Nye Jordal Amfi et svært godt eksempel på.

Les mer om Nye Jordal Amfi: Det lønner seg å satse på miljø

Miljørettet bygg

Vi tar miljøet på alvor, fra vi begynte å rive i 2017 og helt frem til når bygget står ferdig i 2019. Nye Jordal Amfi blir et miljørettet bygg som vil bruke cirka en tredjedel av energien som gamle Jordal Amfi brukte. Bygget får for eksempel grønt tak, og overskuddsvarmen i kjøleanlegget lagres og brukes til oppvarming.

Nye Jordal Amfi bygges av NCC på fossilfri byggeplass. Dette har gitt gode resultater på reduksjon av CO2. Ill: Hille Melbye Arkitekter/Oslo Kommune kultur- og idrettsbygg

Nye Jordal Amfi bygges av NCC på fossilfri byggeplass. Dette har gitt gode resultater på reduksjon av CO2.

Kartlegging

I starten av prosjektet brukte vi mesteparten av tiden på kartlegging av hvem som kan levere, og hvilke rammebetingelser de har. Så etter en del kartlegging, en del «googling» og noen telefoner kom vi frem til to leverandører som vi valgte å se nærmere på. Vi oppdaget fort at det er noen aktører som gjør dette fordi de har fått beskjed om å gjøre det, mens andre har sett at dette er et unikt produkt som en kan tjene penger på.

En leverandør skulle ha betalt for bestilt mengde, ikke levert mengde. Som betød at dersom vi bestilte 10 liter og fylte 7,5 liter, så måtte vi betale for de 10 literne. Den andre leverandøren vi så på, lå lavere i pris, vi kunne betale for levert mengde, de kunne levere dokumentasjon på råstoffene, og de kunne legge forholdene til rette i forhold til forbrukerrapporter, miljørapporter osv. Så vi endte opp med å velge denne leverandøren som hadde spesialisert seg på biodiesel.

Fyller drivstoff på plass

Vi fikk bestilt inn en tank på 9000 liter med pumpestyring og koder. Alle våre maskiner, leverandører og underentreprenører kan få egen kode så vi til enhver tid vet hvem som fyller, når de fyller og hvor mye de fyller. Det er viktig av to årsaker. For det første så er det noen som skal betale for dette, det er ikke slik at det er vi som skal stå for alt drivstoffet. For det andre forsikrer vi oss om at det som faktisk blir fylt på tanken, er fossilfritt.

Så i dag fyller både NCC og alle underentreprenører sine maskiner fra denne 9000-liters tanken med biodiesel. Alle underentreprenører bortsett fra én, har ønsket å bruke NCCs tank. I dette tilfellet hvor det ble brukt egen leverandør, krevde vi kvittering etter hver fylling.

NCC bryr seg om miljøet og har identifisert flere veier frem mot et mer bærekraftig selskap.

NCC bryr seg om miljøet og har identifisert flere tiltak mot et mer bærekraftig selskap.

 

Dyrere drivstoff er en kalkulert kostnad

Vi har også forsøkt å kartlegge markedet for elektriske maskiner, men vår erfaring så langt er at det er vanskelig å oppdrive maskiner som tilfredsstiller kravene våre til kapasitet og driftstid. De er også gjerne dyrere i leie, heller ikke standard lagervare, noe som betyr lengre leveringstid.

Dette medfører strenge krav til vår planlegging; hvilke maskiner skal vi få inn og til hvilken tid. Prisen er heller ikke til å komme unna; biodiesel koster mer. Vi bruker mer penger på drivstoff nå, enn det vi gjør på tradisjonell diesel.

Så hva er da viktig for oss? Jo, vi må informere alle våre underentreprenører tidlig når det er et krav at alle maskinene skal være fossilfrie, slik at de får forberedt seg på fossilfri drift av sitt utstyr. Antall produsenter og leverandører er begrenset, så det gjelder å ha ekstra god kontakt med markedet og vite hvilke maskiner som kan brukes og ikke brukes.

Vi har bare hatt én maskin her på Jordal som ikke har gått på fossilfritt drivstoff. Det er en mobilkran. Dette løser vi sammen med byggherren, i dialog med underentreprenør og leverandør av kraner. Fortrinnsvis ved at det blir stilt en økonomisk garanti ved bruk av fossilfri diesel, eller ved at det gis dispensasjon fra kravet.

Fossilfri byggeplass gir lokale og globale effekter

Vi kan til enhver tid kan vi logge oss inn på en portal og se et miljøregnskap for prosjektet. Vi ser at å drive et anlegg som Nye Jordal Amfi fossilfritt både har en global og ikke minst lokal positiv effekt. Vi ser en reduksjon av CO2-utslippet innenfor våre byggegjerder med 100 prosent.

Dette bidrar til at NCC skal nå sine reduksjonsmål og en reduksjon av NOx og partikler som er positivt fordi vi jobber midt i Oslo sentrum, og har naboer og barnehager helt innpå oss.

 


Kjetil Wang
HMS-leder
NCC Anlegg Norge

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.