Halverte energiforbruket etter totalrehabilitering

Halden kommune og NCC har i godt samspill utviklet og totalrehabilitert Halden helsehus. Resultatet er en halvering av energiforbruket. For pasientene og ansatte betyr det renoverte helsehuset bedre behandlingstilbud og et godt inneklima.

Halden kommune tok høsten 2022 i bruk det totalrehabiliterte Halden helsehus. Bygget ble i forbindelse med rehabiliteringen ribbet helt ned til betongen, isolert og vindtettet. Nye dører og vinduer ble montert og nytt ventilasjonsanlegg installert. Her er det altså gått grundig til verks for å få et moderne og hensiktsmessig helsehus.

Med energibrønner, varmepumper og moderne styringssystemer installert har det derfor vært store forventninger til et betydelig redusert energiforbruk etter renoveringen. Nå, etter over et halvt års drift, viser beregningene en årlig reduksjon i energiforbruket på 600 000 KWh – Det er en halvering av energiforbruket i forhold til før renovering av bygget.

Energisystemet som benyttes i helsehuset baserer seg på energibrønner og varmepumpe og løsningen bidrar til effektiv utnyttelse av energien. Styringssystemer med sensorer på både vann, lufttilførsel og lys gjør at forbruket av energi kan følges tett av driftspersonalet.


Interiørbilde Halden Helsehus. FOTO: NCC

Bergvarme
Det er boret 25 energibrønner, 260 meter dypt, for å forsyne helsehuset med varme. Sammen med en varmepumpe kan temperaturen i bygget til enhver tid tilpasses behovet.

Det er summen av alle energitiltakene som gjør at Halden helsehus klarer å redusere energiforbruket betraktelig. Det var i planleggingen av renoveringen forventet at reduksjonen i energiforbruket skulle bli rundt 50 prosent. Altså som forventet.

Bergvarme er ikke noe nytt, men med økte energipriser og krav om bedre utnyttelse, er dette en løsning som får stadig større oppmerksomhet. Halden helsehus er energiklassifisert som Gul B, som gir et teoretisk energiforbruk på 168 kW/m2. Målinger viser at energiforbruket er under 100 kW/m2 i praksis på det 7.300 kvadratmeter store bygget.

I NCC er vi opptatt av at vi sammen med kundene finner de riktige energiløsningene i våre utviklingsprosjekter. Halden kommune hadde med Halden helsehus høye ambisjoner, hvor vi i utviklingsfasen sammen identifiserte mulighetene og gikk for et ambisiøst valg. Det er selvfølgelig godt å se at den valgte energiløsningen gir ønskede resultater.


Interiørbilde Halden Helsehus. FOTO: NCC

 

 

Jørund Thue
Head of Department
NCC Building Viken Øst

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.