I bærekraftige samfunn fornyes ledninger gravefritt

Vi tror at fremtiden er gravefri i forbindelse med fornyelse av vann- og avløpsledningene i Norge. NCC er klare for å ta utfordringen. Er norske kommuner det?

Vi tror at fremtiden er gravefri i forbindelse med fornyelse av vann- og avløpsledningene i Norge. NCC er klare for å ta utfordringen. Er norske kommuner det?

Vi brukte 1900-tallet for å bygge ut vann- og avløpsnettet i Norge. Utfordringen nå vil være å rehabilitere og dimensjonere ledningsnettet for et voksende samfunn. I dag kan både eksisterende og nye ledningsanlegg for gass, vann og kloakk fornyes og bygges uten graving – betydelig raskere, mer miljøvennlig og mer økonomisk enn med tradisjonell graving.

I april setter NCC i gang arbeidet med rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Asker i Akershus, der bruk av gravefrie renoveringsmetoder inngår som en av metodene som benyttes.

Raskere og til lavere pris

Vel én kilometer med gamle og slitte vann- og avløpsledninger skal rehabiliteres. Bruk av de mest moderne og gravefrie metoder medfører at jobben kan gjøres raskere og til lavere kostnader. Reduserte transportbehov og bruk av anleggsmaskiner gir dessuten betydelige miljøgevinster ikke minst for nærmiljøet. I tillegg unngås bruk, foredling og produksjon av begrensede ressurser som grus, pukk og asfaltprodukter.

To runder rundt jorden

I Norge er det nærmere 100 000 kilometer med kommunale vann- og avløpsledninger. Det tilsvarer over to runder rundt jorden. Med dagens renoveringstakt vil det ta opp mot 160 år å renovere det eksisterende ledningsnettet. Og da er ikke utbygging og dimensjonering for konsekvenser av klimaendringer tatt med i beregningene. NCC utfører i dag en rekke større og mindre prosjekter innen ledningsfornyelse og andre NO Dig-prosjekter. Vi tør påstå at vi er blant de ledende fagmiljøene i Norge.

Store miljøgevinster

Oppgraving i forbindelse med ledningsfornyelse medfører store belastninger på miljøet. Å minimere gravearbeider ved ledningsfornyelse medfører derfor en betydelig miljøgevinst fordi du reduserer transport og bruk av anleggsmaskiner som resulterer i et lavere energiforbruk og CO2-utslipp.

I tillegg vil du kunne unngå bruk, foredling og produksjon av begrensede ressurser som grus, pukk og asfaltprodukter.

Opptil 80 prosent lavere kostnader

Avhengig av renoveringsmetode og antall ledninger medfører gravefri ledningsfornyelse mellom 25 og 80 prosent lavere kostnader sammenlignet med tradisjonell graving. Et redusert behov for gravemaskiner og lastebiler bidrar til enda lavere kostnader.

Dessuten unngår du store utgifter for arbeider knyttet til for eksempel trafikkavvikling og provisoriske løsninger

I byer skaper oppgraving ikke bare fare for skader på eksisterende ledninger, men medfører også oftere lengre stengninger av trafikken og omfattende massetransport til og fra byggeplassen. Men gravefri ledningsfornyelse, også kjent som No Dig, får du nye, bærekraftige vann- og avløpsledninger uten å forstyrre trafikken i gatene.

Som en av de ledende aktører innen ledningfornyelse er NCC klare til å ta utfordringen. Får vi norske kommuner med på laget ?

 

 

 

Jesper Aamot Langbraaten
Prosjektingeniør
NCC NoDig

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.