Innovasjon og utvikling avgjørende for den grønne transformasjonen

Asfaltbransjen står bak relativt store CO2-utslipp og NCC støtter opp om den nødvendige grønne transformasjonen som nå pågår for fullt. Vi vet det er mulig å redusere utslippene, men innovasjon og utvikling må belønnes i markedet for å få fortgang. Norske offentlige kunder er et godt eksempel på å etablere intensiver som fungerer.

Som den ledende skandinaviske aktøren innen asfaltproduksjon og asfaltutlegging, har vi i NCC muligheten til å se og dele erfaringer om hvordan de ulike landene opptrer når det gjelder å bruke klimapåvirkning i forbindelse med anbudskonkurranser og påfølgende kontraktsevalueringer.

Vi legger ikke skjul på at asfaltproduksjon er en stor bidragsyter til CO2-utslipp og dermed en viktig nøkkel for å lykkes med en grønn omstilling. Når vi ignorerer denne muligheten til å redusere utslipp – ved å akseptere konkurranse kun etter pris – risikerer vi som samfunn å gå glipp av lavthengende frukter i arbeidet med å redusere CO2-utslippet.

Det er absolutt mulig å drive en asfaltvirksomhet mer bærekraftig. Det vet vi i NCC og jeg tør påstå at vi ligger i front i å ta i bruk nye løsninger og utvikle bærekraftige metoder og produkter. Vi var tidlig ute med vårt konsept NCC Green Asphalt, hvor vi har fokus på blant annet energibruk og gjenbruksasfalt.

Vi er selvfølgelig ikke alene å drive utviklingen, men de virksomhetene som tar disse grønne investeringene, må også verdsettes for dette! En grønn transformasjon vil ikke skje noe sted uten å erkjenne at innovasjon og utvikling er drevet av markedet – insentivert av klare krav fra kundene og ikke minst rammer som skaper god konkurranse.

I dag ser vi spesielt Statens vegvesen og andre offentlige kunder i Norge ta raske grep ved å legge inn reelle krav og kriterier for CO2-utslipp i sine anbudskonkurranser. Det er svært oppmuntrende! Vi aksepterer derfor litt «forvirring» i anbudsprosessen og påfølgende anbudsevalueringer en stund når den «komfortable kjente måten» endres i en mer bærekraftig retning. For vi ser behovet for fortgang i den grønne tranformasjonen. Vi i NCC oppfordrer derfor Danmark og Sverige til å være raskere på denne grønne endringsreisen som nå er i gang for fullt!

Head of NCC Industry, Ylva Lagesson.

 

 

Bloggen er også publisert som en kronikk på nettstedet Veier24

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.