Klima og natur må gå hånd i hånd

De aller fleste er nå klar over at klimaendringene er en realitet og vil få store konsekvenser også her i Norge. Vi i NCC har derfor rettet mye oppmerksomhet mot klimagassreduserende tiltak i vår virksomhet. Men vi må ikke glemme naturen i jakten etter lavutslippsmaterialer og fornybare energiløsninger.

Klima og natur må gå hånd i hånd og ikke gå på bekostning av hverandre. Dette understrekes i FNs Klimapanel sin rapport som kom i slutten av februar.

La meg ta et eksempel: Hvis det må ryddes verdifull skog og etableres ny infrastruktur for å få bygget vindturbiner, blir gevinsten for den fornybare energien lavere.

Biologisk mangfold – altså flora og fauna – har blitt plassert i baksetet i en årrekke når CO₂-utslipp har fått oppmerksomheten, men vi ser nå at dette har endret seg de siste årene.

Vi i NCC ser at biologisk mangfold oftere er et tema i anbudskonkurranser og mål byggherrer har satt seg enn det var for få år siden. Utover skiløyper, turstier og prektige utsikter, utfører naturen mange økosystemtjenester.

Nettopp dette begrepet kan hjelpe oss til å forstå sammenheng mellom menneskelig velferd og tilstanden i økosystemene rundt oss.

Økosystemtjenester deles vanligvis opp i følgende fire kategorier:

Forsynende tjenester: Dette refererer til de goder vi tar ut av naturen for direkte bruk, som for eksempel tømmer, vann, metaller og mat.

Regulerende tjenester: Dette er forhold hvor naturen påvirker eller kontrollerer faktorer som påvirker vår trivsel. For eksempel pollinering av avlinger, erosionskontroll og klimaregulering.

Støttende tjenester: Dette refererer til de grunnleggende prosesser, som må fungere for at naturen kan levere andre tjenester. Disse tjenester er essensielle for vår overlevelse og en del av veldig komplekse økologiske samspill. Eksempler på disse er fotosyntese, kretsløp av vann og næringsstoffer, og jorddannelse.

Kulturelle tjenester: Disse har vi sikkert mest direkte glede av, for eksempel skiturer, gåturer og camping.

Disse fire kategoriene er sikkert noe de færreste av oss tenker på i hverdagen. De er uansett fundamentale for vår overlevelse og trivsel. Det er derfor viktig å huske på naturen i anbudskonkurranser og prosjekter og tenke på hvordan du kan bevare og integrere det biologisk mangfoldet. Det finnes mange kreative eksempler på dette. På taket til massivtrebygget Valle Wood er det brukt sedumtak og steiner og stokker skal bidra til hjem bier og andre insekter.

Sedum på taket av Valle Wood

Oslo kommune kommer om ikke lenge med en strategi for grønne tak og fasader, så det kan forventes at det vil stilles større krav til dette i den nærmeste fremtid. Andre kommuner vil forhåpentlig vis følge etter Oslo. Denne utviklingen ønsker vi velkommen!

Til slutt er det viktig å huske på å bruke stedegne (lokale) arter, lokale arter vil kreve mindre vedlikehold og vil vanligvis ikke trenge vann utover naturlig nedbør. Uønskede arter (tidligere svarteliste) må unngås da disse er ødeleggende for norsk natur og sprer seg fort og tar over naturlig forekomne planter.

Les også: Naturen i pukkverket – den levende arbeidsplass

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.