Krav om CO2 kutt er en viktig pådriver for innovasjon

Asfaltbransjen har de siste årene vært gjennom en stor endring og har i løpet av få år redusert CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen betydelig – noe som er avgjørende for at kunden skal nå sine målsetninger om redusert miljøpåvirkning. Innovasjon er stikkordet når bransjen og offensive veieiere sammen har muliggjort betydelige CO2-kutt i asfaltprosjektene.

Et viktig element i arbeidet med å få til CO2-kutt har vært CO2-vekting av asfaltkontraktene. Statens Vegvesen har her vært konsekvente og forutsigbare. Det har gjort det mulig for oss i NCC å investere og fornye asfaltfabrikker som bidrar til at våre kunder når sine mål om reduksjon av CO2-utslipp.

NCC Rugsland asfaltfabrikk

Vi ser at investeringene vi gjør for å konvertere våre asfaltfabrikker fra gass til trepellets som fyringskilde, lønner seg. Det gjør at investeringsviljen øker og vi oppnår med det betydelige CO2-kutt i asfaltproduksjonen. Etter årets anbudsåpninger har vi vunnet flere kontrakter hvor vi vinner på grunn av lave CO2-utslipp. Nå er vi godt i gang med en rekke tiltak og forutsigbarheten er helt avgjørende for at vi også i årene fremover skal kunne investere og fornye våre fabrikker og på den måten kunne kutte utslippene ytterligere.

Vi fokuserer i vårt arbeid med CO2-kutt i fabrikkene på følgende områder:

  • Energioptimalisering
  • Kutt i fossilt brensel
  • Spare på naturressursene

Jeg tror vi fortsatt har mest å hente på å fortsette det gode arbeidet vi gjør med å kutte CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen. Men vi ser selvfølgelig også på de andre leddene i prosessen. Transport er en viktig del og vi vet at utviklingen går raskt. Vi har gjennom flere år høstet gode erfaringer med lastebiler som benytter biogass og flere el-løsninger blir vurdert. Videre ser vi på løsninger innen asfaltlegging.

Elektrtrifisering
Elektriske maskiner for utlegging av asfalt er under utvikling og flere maskinleverandører har kommet på markedet med elektrisk utstyr. Foreløpig er det små og mellomstore maskiner som er tilgjengelig. Disse maskinene er da selvfølgelig tilpasset de litt mindre og mellomstore asfaltoppdragene.

NCC Industry Test av elektrisk asfaltutlegger

Vi testet i høst en elektrisk utlegger i Oslo og vet at den fungerer fint til mindre jobber. Men foreløpig opplever vi at maskinene har for liten kapasitet til å fungere et helt arbeidsskift. Lading er fortsatt en utfordring for å oppnå god og effektiv asfaltering for våre kunder. Men vi forventer at vi i løpet av noen år har maskiner som fungerer godt. Om det blir maskiner på strøm, hydrogen eller noe annet, får tiden vise.

Vi er sammen med våre kunder med på utviklingen i asfaltbransjen og ønsker å finne de beste løsningene for videre kutt i CO2-utslippene fra vår virksomhet.

Andre Waage

 

Bloggen er en oppsummering av André Waage sitt innlegg på Vegdirektørens frokostseminar 8. mai 2024.
Se opptak av frokostseminaret på Youtube

Bloggen er også publisert:

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.