Det lønner seg å satse på miljø!

Som leder for miljø og bærekraft i NCC Building har jeg fulgt nøye med på arbeidet som er gjort på Jordal Amfi for å kunne svare opp kravet til fossilfri byggeplass. Prosjektet har jobbet fram gode løsninger og jubelen sto i taket da vi nylig fikk første tall i «miljøregnskapet». Hittil har vi nemlig redusert CO2-utslippene med 158 tonn!!

Som leder for miljø og bærekraft i NCC Building har jeg fulgt nøye med på arbeidet som er gjort på Jordal Amfi for å kunne svare opp kravet til fossilfri byggeplass. Prosjektet har jobbet fram gode løsninger og jubelen sto i taket da vi nylig fikk første tall i «miljøregnskapet». Hittil har vi nemlig redusert CO2-utslippene med 158 tonn!!

Det vil si 85 prosent lavere utslipp med fornybart drivstoff som vi har benyttet, enn om vi hadde brukt vanlig anleggsdiesel. Og dette er bare et lite stykke ut i prosjektet, som skal stå ferdig neste høst. Jeg gleder meg enormt til å følge med på prosjektet og oppdatere tallene i miljøregnskapet.

Mandag 6. november var jeg en av foredragsholderne på Byggedagen 2017 i Kristiansand. Mitt tema var «Fossilfrie byggeplasser – nærmere enn du tror». For oss i Oslo er fossilfrie byggeplasser allerede en realitet, og en av de viktigste erfaringene jeg delte var at det viste seg å være mye mindre problematisk å levere på dette til byggherren enn det vi trodde på forhånd!

Oslo kommune har i likhet med NCC satt seg høye mål om reduksjon av CO2-utslipp innen 2030. Oslo er kommet langt i arbeidet og vi i bransjen synes det er veldig bra at de utfordrer oss! Det er viktig at det offentlige tar en posisjon. På Jordal Amfi bygger vi for Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg KF, og denne ishockeyarenaen er etatens andre fossilfrie prosjekt!

Tre utfordringer

I hovedsak var det tre utfordringer vi måtte løse før start på prosjektet:

1: Store anleggsmaskiner

Store anleggsmaskiner er en utfordring for fossilfri byggeplass, men ble løst med fornybart drivstoff.

2: Byggvarme og -tørk

Byggvarme og -tørk løses ved hjelp av vannbårent pelletssystem.

3: Elektriske maskiner

Elektrisk utstyr er foreløpig ikke tatt i bruk på Jordal, men flere løsninger er aktuelle.

Dialog og tidlig samarbeid

Hittil er det i hovedsak store anleggsmaskiner som har vært i bruk, og disse fyller fornybart drivstoff fra en 10.000-liters tank som er plassert på byggeplassen. Dette fungerer veldig bra.

Vår erfaring så langt er at man kan løse det meste ved hjelp av dialog og tidlig samarbeid. Mange aktører har hatt en tendens til å sitte på hver sin tue, men her ser vi hva som kan oppnås dersom vi alle trekker i samme retning!

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.