Motiverende møte om utslippsfrie byggeplasser

Byggebransjen har globalt sett et stort CO2-avtrykk. Noen ser negativt på dette, mens andre velger å se muligheter og et enormt potensial for å fornye sektoren og gjøre den mer miljøvennlig. Det er allerede mange tiltak i spill, og ett av disse er utslippsfrie byggeplasser.

Byggebransjen har globalt sett et stort CO2-avtrykk. Noen ser negativt på dette, mens andre velger å se muligheter og et enormt potensial for å fornye sektoren og gjøre den mer miljøvennlig. Det er allerede mange tiltak i spill, og ett av disse er utslippsfrie byggeplasser.

Jeg var nylig på frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser og ble imponert over hvor mange som hadde møtt opp og viste interesse for dette konseptet. Seminaret ble arrangert av Grønn Byggallianse, Bellona, Omsorgsbygg Oslo KF og Norsk Eiendom, og det var representanter fra både byggeiere, entreprenører og leverandører. Som miljørådgiver for NCC er det veldig motiverende å se hvor mange i bransjen som ønsker å stå sammen om en grønn visjon og fornyelse av sektoren.

Det er ingen tvil om at det er en nødvendig utvikling, som må finne sted så fort som mulig. Men det handler også om å ‘get the ball rolling’, i følge Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse. Det var derfor mye snakk om hvordan etterspørsel vil være essensielt for å forbedre tilbud på teknologien som skal til for å gjennomføre dette konseptet. Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg mener at denne teknologien bør være til rådighet innen et par år dersom bransjen skal tørre å satse på en grønnere fremtid.

Det ble diskutert mange løsninger – både som i dag allerede er lett tilgjengelige, samt teknologi under utvikling. Anleggsmaskiner står i dag for 30 prosent av transportsektorens utslipp og har derfor stort potensial for forbedring. Samtidig er det en viktig brikke i puslespillet dersom Oslo skal nå målet sitt om å bli fossilfri innen 2030. Anleggsmaskiner på el og hydrogen (og biodiesel i en overgangsperiode), fossilfri transport til og fra byggeplass, fjernvarme til oppvarming/uttørking av bygg, solceller for energiproduksjon, samt bedre logistikk og planlegging.

På bildet øverst i denne bloggen ser du et av NCCs spennende prosjekter, som starter i januar 2017. På Jordal Amfi i Oslo skal NCC bygge ny arena for Oslo Kommune Kultur- og idrettsbygg KF på fossilfri byggeplass. Les om det prosjektet på våre nettsider.

Der er ingen tvil om at det er nødvendig å være i forkant med disse grønne tiltakene, og derfor står bærekraft og beskyttelse av miljø og klima høyt på NCCs agenda! Vi ser frem til en fremtid med flere konkurransedyktige muligheter for å oppnå utslippsfrie byggeplasser. Det er avgjørende at alle i bransjen holder ved denne visjonen, da alle i sektoren spiller en viktig rolle. Myndighetene og byggherren må stille strammere krav og motivere til grønne byggeplasser, og entreprenørene og leverandørene må være klare for å imøtekomme disse kravene. Hos NCC jobber vi hardt på å finne de beste miljøvennlige løsningene for å sikre en grønn fremtid.

Illustrasjon: Nye Jordal Amfi skal bygges på fossilfri anleggsplass. NCC er totalentreprenør for prosjektet som starter i januar 2017. Animasjon: Hille Melbye Arkitekter/Kultur- og idrettsbygg KF Oslo

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.