NCC bygger for framtidens borgere

Illustrasjon: Christensen & Co Arkitekter, Solbyen

Illustrasjon: Christensen & Co Arkitekter, Solbyen

Illustrasjon: Christensen & Co Arkitekter, Solbyen

Gjennom målrettet arbeid og godt samarbeid med Asker kommune vant NCC konkurransen om å bygge Norges første kommunale plusshus-barnehage.

Denne barnehagen er ikke som alle andre barnehager. Med sitt spennende arkitektoniske uttrykk og framtidsrettet teknologi, blir dette en moderne og attraktiv plass for vår neste generasjon å tilbringe sine arbeidsdager. Her kan du lese mer om prosjektet.

Dette er ikke hvilket som helst prosjekt. Kistefossdammen skal produsere mer energi enn det forbruker i driftsfasen og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt . Det betyr strenge krav til reduksjon av klimagassutslipp, minimum 50 % reduksjon skal oppnås. Det gjør at vi må rettes fokus på energiforbruk, men også transport og materialer som skal benyttes. Minimere bruk av betong, omfattende bruk av trematerialer og planlegging for å sikre minst mulig utgraving og tilførsel av masser er noen av grepene som er tatt for å nå målet. Å jobbe med denne type prosjekt krever at vi våger å tenke utenfor boksen, og se på løsninger som vi kanskje ikke er så kjent med.

Det å installere solceller på brakketaket er et godt eksempel på at prosjektet våger å gjøre nettopp det – tenke utenfor boksen og teste nye løsninger – et lite skritt nærmere utslippsfrie byggeplasser.

Solcellene er installert på taket til NCC-brakken.

Solcellene er installert på taket til NCC-brakken.

Det finnes også en applikasjon som skal vise hvor mye strøm solcellene produserer – dette er fremtiden!

Bilde av byggegropa.

Bilde av byggegropa.

Som en av mange løsninger for å oppnå 50 % reduserte klimagassutslipp, valgte NCC å bygge fundamentet på en litt annen måte.

Tradisjonelle betongdragere ble erstattet med IPE-bjelke for å redusere mengde betong og utgravd og tilført masser. Bygningskroppen står på enkle fundamenter/randdragere som danner en luftet krypkjeller. Fokus på optimalisering har vært gjennomgående ved planlegging av byggegropa og fundamentet.

Minst mulig utgraving og tilførsel av masser, eliminere bort-transport av overskuddsmasser og bruke stedlige masser som akebakker på tomta. Alle disse grepene har gjort det mulig å jobbe mot en halvering av klimagassutslipp.

Vi har flere FutureBuilt-prosjekter – Brynseng Skole i Oslo og vårt eget hovedkontor i Østensjøveien 27 i Oslo.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

/Stine Haugen

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.