NCC er klare for elektrifisering av asfaltbransjen

I høst testet vi i NCC en elektrisk asfaltutlegger i våre asfaltprosjekter i Oslo. Testen har gitt oss verdifulle erfaringer og muligheten til å se på maskinens kapasitet.

Elektrifiseringen i bygg- og anleggsbransjen er viktig for å bidra til en nødvendig reduksjon av CO2-utslippene. Elektriske asfaltutleggere og andre spesialmaskiner i asfaltbransjen har ikke kommet like raskt i gang som det vi ser i andre deler av bygge- og anleggsbransjen. Det var derfor veldig spennende for oss i NCC å gjennomføre denne testen.

I løpet av en uke i oktober ble den elektriske asfaltutleggeren benyttet på flere små og mellomstore prosjekter i Oslo-gatene og med flere forskjellige asfaltlag i NCC. Ikke overraskende fungerer den likt som tradisjonelle fossildrevne maskiner, men den er tilnærmet lydløs og da selvfølgelig utslippsfri.

Erfaringene fra testuken er så absolutt positive og vi har gjort oss viktige erfaringer som vi nå tar med oss videre.

Lavt støynivå
Vi opplever med testmaskinen et helt annet støynivå under arbeidet. Det er svært positivt for de som bor i asfalteringsområdet og de som oppholder seg i nærheten. Det bidrar også til økt sikkerhet for alle trafikanter og våre ansatte.

Lading av maskinen
Asfaltutleggerens kapasitet er selvfølgelig svært viktig. I løpet av testen har vi sett at maskinen har om lag 4 timer driftstid før den må lades. Å lade maskinen opp til 80 prosent batterikapasitet tar i praksis 40 – 45 minutter. Det krever planlegging og tilrettelegging i asfaltprosjektet.

Vår produksjon må derfor legges opp etter behovet for lading av maskinen. Det er så absolutt ikke umulig. Vi må bare være mer fleksible, planlegge bedre og ha nødvendig ladeinfrastruktur på plass. I vår test løste vi ladeutfordringen med en ladehenger. Det gav oss en tilfredsstillende produksjon gjennom en arbeidsøkt. Men vi er avhengige av at infrastrukturen for lading økes for at dette skal kunne fungere med økt bruk av elektriske maskiner i bransjen. Slik det ser ut nå er det kun i de større byene at dette vil kunne fungere optimalt.

En ladehenger ble benyttet til lading av den elektriske asfaltutleggeren.

Samtidig må vi ikke glemme at det er i råmaterialene og asfaltproduksjonen potensialet for reduksjon av CO2-utslipp størst. Det må også offentlige veieiere være klar over i de kommende anbudskonkurransene. Det er begrenset hva du får til av CO2-kutt ved å kjøpe inn en elektrisk bil eller asfaltutlegger i forhold til hva du kan få til med å velge en produksjonsmetode som bidrar til kutt i CO2-utslippene.


Foreløpig dyre maskiner

Vi ser at å benytte en elektrisk asfaltutlegger foreløpig blir dyrere på grunn av høyere investeringer i forhold til tradisjonelle fossildrevene maskiner. Samtidig øker behovet for mer personell for å håndtere ladeoperasjoner. En elektrisk asfaltutlegger av den typen vi har testet, pluss en ladehenger, blir fort 2 til 3 ganger så dyr som en tradisjonell fossildrevet asfaltutlegger.

 

 

De neste skrittene for elektrifiseringen i asfaltbransjen
Med testen av den elektriske asfaltutleggeren denne høsten, har vi tatt nye steg og vi forventer at offentlige vegeiere blir med på også de neste stegene i elektrifiseringen. Det er avgjørende at krav om elektriske asfaltutleggere kommer inn i konkurransegrunnlaget. Vi er også avhengige av at maskinleverandørene følger opp og kan tilby elektriske maskiner som lovet allerede fra 2024/2025. Det er viktig for å skape sunn konkurranse mellom leverandørene og ikke minst gode serviceløsninger som sikrer stabil drift og vedlikehold av maskinene.

Elektrifiseringen av asfaltbransjen er i gang og vi i NCC skal følge med og involvere oss i utviklingen. Vi tror det er for tidlig å si at elektriske maskiner kommer for fullt. Men med tilgang til gode elektriske maskiner i asfaltbransjen og sunn konkurranse, tror vi i NCC at vi vil se stadig flere elektriske asfaltutleggere i gater og veier de kommende årene.

Andrè Waage

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


 • Jan Erik Ellingsen

  21 desember, 2023 13:39

  -Hvorfor slutter dere ikke bare med asfalt? Da blir det mindre fossilt avtrykk!

  Men fra spøk til alvor:

  -Hvor mye faller den globale temperaturen av at norske asfaltutleggere er elektriske?

  -Hvor mye dyrere blir strømmen som konsekvens av dette klimatiltaket?