NCC følger opp arbeidet i Bygg21

Desember var siste frist for signeringen av bygg21. Til sammen har over 400 aktører i byggebransjen signert og med det markert at de vil forplikte seg til å jobbe videre for å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.

Valle Wood i Oslo er et av utviklingsprosjektene NCC har gjennomført. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2019.

«Nå er det opp til hver enkelt virksomhet å signere på at de vil støtte opp om beste praksis definert av Bygg21. Hvis alle bidrar er jeg overbevist om at vi kan redusere byggekostnader, sikre raskere boligbygging og sørge for at næringen utvikler seg på en bærekraftig måte», skrev Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i forbindelse med lanseringen av signeringskampanjen.

NCC har med enhetene NCC Building og NCC Property Development signert Bygg21 og vil rette et ekstra fokus på samhandling mellom eiendomsutvikler og entreprenør. En selvfølge, siden vi er i samme konsern, men samtidig er det områder vi utfordres på daglig og det skal vi jobbe med.

Videreutvikle produktivitet og bærekraft

For NCC er samhandling og samspillsprosesser med våre kunder et viktig mål. På den måten skal vi jobbe godt sammen med våre kunder fra tidligfase til ferdig levert bygg. Vi mener det bidrar til bedre lokaler for brukerne, økt produktivitet i byggeperioden og mer bærekraftige bygg.

Beste praksis

Bygg21 har etablert en bank for beste praksis hvor de enkelte aktørene i bransjen vil kunne hente inspirasjon eller ta i bruk velprøvde prosesser og metoder. De over 400 bransjeaktørene har forskjellige behov og tilnærming til de forskjellige temaene og innsatsen vil derfor variere.

Vi i NCC Property Development og NCC Building er samlet en aktør med vår solide kompetanse, vilje og evner til å løfte arbeidet Bygg21 har startet. Vi tror bransjens over 400 aktører, som nå har signert Bygg21-signaturen, sammen kan skape endringer og være en drivkraft for effektivitet og bærekraftige løsninger.

Roger Nygård, Head of NCC Building Norway
Thomas Dahle, Head of NCC Property Development Norway

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.