NCC tar globale mål inn i arbeidet med bærekraft

Det er ikke bare NCC som har innsett det. Også Apple, BMW, Microsoft, H&M og IKEA har oppdatert sin identitet. Verdens selskaper er nødt til å bygge et selvbilde som samfunnsaktør og ikke bare fokusere på økonomiske resultater.

Det er ikke bare NCC som har innsett det. Også Apple, BMW, Microsoft, H&M og IKEA har oppdatert sin identitet. Verdens selskaper er nødt til å bygge et selvbilde som samfunnsaktør og ikke bare fokusere på økonomiske resultater.

I flere år har jeg sett at denne trenden er blitt sterkere. Næringslivet gjennomgår en forvandling. Selskapenes bidrag til arbeidet for et bærekraftig samfunn blir stadig mer konkret. Ikke sjelden har vi klarere visjoner enn politikerne.

El-bilprodusenten Tesla har begynt å fremstille solceller til hustak og store batterier som lagrer solenergien om natten. En villaeier som har alle de tre produktene, kan dermed være selvforsynt med grønn energi både til huset og bilen.

Firmaet Arvid Nordquist selger en kaffe som dekker de fleste aspekter ved bærekraft. All kaffe som firmaet kjøper, brenner og selger, er økologisk dyrket, sosialt sertifisert og dessuten klimakompensert.

Hos kleskjeden Lindex står det innsamlingsbeholdere for tekstilgjenvinning. Lindex gir dessuten rabatt på nye klær når kunden leverer utslitte plagg til gjenvinning. Selskapet lukker kretsløp og jobber for en sirkulær økonomi.

Listen over seriøst bærekraftige selskaper er lang og blir stadig lengre.

I NCC har utviklingen mot å bli en bærekraftig samfunnsaktør pågått i mange år. For eksempel miljøsertifiserer vi i dag boliger, kontorer og infrastrukturbygg som broer.

Gjennom flere år har vi bygget mer energieffektive hus enn myndighetene krever. Våre egne klimautslipp skal være halvert innen år 2020 – bare i fjor ble de redusert med 14 prosent. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke likestillingen, mangfoldet og sikkerheten på våre arbeidsplasser.

Og nå tar vi enda et steg i bærekraftig retning. Vi slutter oss til FNs arbeid med Agenda 2030 og starter med å inkludere FNs globale mål for bærekraftig utvikling i vårt arbeid. Først gjennom de ni målene som har størst tilknytning til vår virksomhet. Etter hvert vil vi imidlertid også trekke inn flere av de til sammen 17 målene.

Bak disse 17 globale målene står verdens ledere. Formålet er å oppnå tre fantastiske ting innen år 2030: Avskaffe ekstrem fattigdom, redusere ulikheter og urettferdighet i verden samt løse klimakrisen.

Lederen for FNs utviklingsprogram UNDP, Helen Clark, har uttalt at en så ambisiøs agenda krever sterke og uavhengige plattformer for sivilsamfunnet.

Jeg er enig. Jeg betrakter FNs globale mål som samfunnets kravspesifikasjon til selskaper og politikere.

Og behovene for handling er akutte. Fra oss selskapers side, fra politikere og fra privatpersoner. Som FNs forrige generalsekretær Ban Ki-moon sa da målene ble satt:

”Vår generasjon er den siste som kan unngå de største konsekvensene av klimaendringene og den første som har ressursene og kunnskapen som kreves for å utrydde ekstrem fattigdom.”

 

NCC inkluderer følgende globale mål i sin virksomhet:

3 Helse og velferd Sørge for at alle kan leve et sunt liv og jobbe for at alle mennesker uansett alder kan oppleve velferd.

8 Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst Arbeide for en inkluderende og langsiktig bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting med anstendige arbeidsvilkår for alle.

9 Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur Bygge opp en motstandsdyktig infrastruktur, jobbe for en inkluderende og bærekraftig industrialisering og oppmuntre til innovasjon.

10 Mindre ulikheter Redusere ulikhetene i de enkelte land og landene imellom.

11 Bærekraftige byer og samfunn Byer og bosettinger skal være inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

12 Bærekraftig forbruk og produksjon Fremme bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

13 Bekjemping av klimaendringer Iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

16 Fredelige og inkluderende samfunn Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for at alle blir behandlet rettferdig og bygge opp effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

17 Gjennomføring og globalt samarbeid Styrke gjennomføringsevnen og revitalisere det globale samarbeidet for bærekraftig utvikling.

Kilde: www.globalamalen.se

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.