Neste steg mot en bærekraftig fremtid

NCC skal fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. I NCC Property Development har vi integrert bærekraftarbeidet i forretningsutviklingen. Bærekraft og vekst skal gå hånd i hånd.

NCC skal fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. I NCC Property Development har vi integrert bærekraftarbeidet i forretningsutviklingen. Bærekraft og vekst skal gå hånd i hånd.

NCC Property Development utvikler og selger næringseiendommer. For flere år tilbake bestemte vi oss for å miljøsertifisere alle prosjektene våre, et arbeid som har gitt oss mye viktig lærdom. Det har gjort oss til en bransjeledende aktør innen bærekraftig eiendomsutvikling. I tillegg har det gjort at kundene i dag stiller vesentlig høyere krav og at miljømerkinger i stadig større grad betraktes som en sunnhetsfaktor som kundene tar for gitt. Dette synes vi er svært positivt.

Valle Wood i Oslo
Illustrasjon: NCC/Lund+Slaatto arktitekter

Neste naturlige steg blir derfor å skape miljøer som støtter opp om klima og omgivelser, arbeidsplasser der folk trives og byer der alle innbyggere føler seg inkludert.
For at det skal bli mulig har NCC utarbeidet et rammeverk som retter seg mot ulike sider ved bærekraft og peker på områder der vi kan gjøre en bedre jobb.

Når det gjelder eiendomsutvikling, har vi valgt å fokusere på følgende tre områder:

  • Rethink resource use
    Vektlegger selve bygget og bruken av energi, materialer og sirkulær tankegang.
  • Improve human wellbeing
    Vektlegger menneskets helse og trivsel ved å skape inspirerende, funksjonelle og sunne arbeidsmiljøer.
  • Thriving places in thriving cities
    Vektlegger omgivelsene og stedet gjennom inkluderende byutvikling og sosialt engasjement.

Ved å fokusere på disse områdene ønsker vi å skape positive nettoeffekter. Det betyr at områdene som vi utvikler, gir noe tilbake til både mennesker, samfunn og miljø fra et bærekraftperspektiv.
Både i dag og i fremtiden.

Bærekraftig tilnærming

NCCs bærekraftarbeid bygger på vår visjon om å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. Ved å samarbeide med kunder og leverandører samt engasjere oss aktivt i samfunnet bidrar vi til en bærekraftig fremtid. Les mer om vårt bærekraftarbeid.


Martin Sandén,
Head Operational Development, Sustainability and Digitalization at NCC Property Development

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.