Norske kommuner: Realiser miljøambisjoner med innkjøpsmakt

I Norge har Statens vegvesen brukt sin innkjøpsmakt til å redusere karbonavtrykket fra asfalt. Det kan også norske kommuner gjøre. På bare to år har Statens vegvesen redusert karbonfotatrykket på asfalt med 25 prosent.

Det har de klart fordi de bruker sin innkjøpsmakt til å realisere sine miljøambisjoner. Her ligger det et enormt miljøpotensial også for norske kommuner.

Norge har store ambisjoner for reduksjon av utslipp av CO2. Det er helt nødvendig for å unngå den situasjon som FNs klimapanel advarer om, sist beskrevet i den sjette hovedrapporten (2021-2023) i år.

I arbeidet mot en mer utslippsfri verden må alle tilgjengelige virkemidler tas i bruk, og alle må bidra. Det finnes ikke én saliggjørende løsning. Som leverandør av stein- og asfalt i de nordiske landene er det derfor frustrerende å se at ikke lavthengende frukter som bruk av klimakriterier i innkjøpene blir benyttet.

På dette området har Statens vegvesen gått foran og vektlagt miljøkriterier som redusert CO2-utslipp fra asfaltproduksjon, transport og -utlegging, fremfor kun å velge laveste pris i sine anbud. På denne måten har de i løpet av bare en toårsperiode lykkes å redusere sine samlede CO2-utslipp fra asfalt med 25 prosent (fra 62ttonn i 2020 til 47ttonn i 2022).

NCC Rugsland asfaltfabrikk

NCC Rugsland asfaltfabrikk. NCC benytter CO2-nøytral trepellets som fyringskilde ved flere av sine asfaltfabrikker.
FOTO: NCC

Fordelen for samfunnet med å kjøpe inn asfalt med reduserte CO2-utslipp er åpenbar i et miljøperspektiv. Rent finansielt, innkjøpsrabatten endrer ikke den faktiske anbudsprisen, så kommunenes innbyggere vil ikke betale mer for miljøvennlig asfalt enn den prisen entreprenøren opprinnelig ga i anbudet. Men entreprenøren gis en velfortjent konkurransefordel av å levere asfalt med redusert CO2-utslipp.

Offentlige innkjøp av bygg og infrastruktur har i en årrekke honorert entreprenører som kan hjelpe dem å levere prosjekter med høye miljøambisjoner, for eksempel ved å levere utslippsfrie- eller fossilfrie byggplasser. Nå er tiden for lengst inne til at også asfaltbransjen i høyere grad måles på kvalitet, miljø og kompetanse, i tillegg til pris. Det gir økt innovasjon, der entreprenører med evne og vilje til å levere produkter med høy kvalitet utvikler bransjen.

Målet for kommunale innkjøpere bør være å tvinge frem en raskest mulig transformasjon i asfaltbransjen. Med bakgrunn i våre erfaringer i Norge og på tvers av de nordiske landene ønsker vi å bidra til dette, og vi ønsker konkurranse på like vilkår. Bruk av klimakriterier i innkjøpene er en måte å gjøre dette på.

Konkurransen er tøff, og entreprenørene alltid må regne skarpt for å vinne. Ofte er derfor det tilbudet med lavest klimaavtrykk også det med lavest pris. Ved innføring av klimakriterier i innkjøpene premieres de langsiktige aktørene som har vilje og evne til å investere i utslippsreduserende teknologi og energi. Det er vinn-vinn for samfunnet og for asfaltbransjen.

 

Grete Aspelund

 

Bloggen er også publisert som et innlegg på fagnettstedet veier24.no

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.