Reduserer CO2-utslipp fra asfaltproduksjon med innovativ teknologi

Det er nå i april 10 år siden NCC startet opp sin førte asfaltfabrikk som benyttet trepellets som fyringskilde. Løsningen har bidratt til betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen. I dag markerer vi oppstarten av vår asfaltfabrikk i Ålesund, som i løpet av vinteren har gjennomgått en betydelig oppgradering.

NCC har oppgradert asfaltfabrikken i Ålesund og kan nå fyre fabrikken med trepellets, som bidrar til redusert CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen. FOTO: NCC.

For 10 år siden, 9. april 2014, ble NCCs svenske asfaltfabrikk Kärraverkets nye pelletsbrenner innviet. Nå benyttes trepellets på alle de svenske fabrikkene. Beslutningen i NCC om å ta i bruk trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen, har blitt et sentralt tiltak for å redusere NCCs CO2-utslipp.

I Norge startet vi opp den første pelletsfyrte asfaltfabrikken i 2019. Anlegget på Steinskogen i Bærum fremstår i dag som et mønsteranlegg for asfaltproduksjon. Senere har asfaltfabrikken på Rugsland utenfor Kristiansand og Lia i Trondheim fått på plass med pelletsanlegg. I dag åpner vi den oppgraderte asfaltfabrikken i Ålesund og dermed den fjerde pelletsfyrte asfaltfabrikken i Norge.

I årene fremover vil vi iverksette flere CO2-reduserende tiltak ved våre asfaltfabrikker. Tradisjonell asfaltproduksjon krever mye energi og belaster miljø og klima med relativt store CO2-utslipp. Med NCCs nyskapende pelletsløsning er NCC i front for en energiomstilling i asfaltindustrien.

NCC Asfalterer E6 Eidsvoll - Stange 2023. FOTO: NCC/Tor Heimdahl

Lave CO2-utslipp blir stadig viktigere i de offentlige anbudskonkurransene. Illustrasjonsbilde. NCC Asfalterer E6 Eidsvoll – Stange 2023. FOTO: NCC/Tor Heimdahl

Trepellets er en lokalprodusert og fornybar råvare som er laget av avfall fra skogbruket. En viktig fordel med trepellets er at den kan brukes i stor skala, uten å påvirke produksjonen av mat. Råstoffet er også tilgjengelig i nærheten, noe som gjør at NCC og industrien på sikt kan unngå lange transporter.

EPD

Stadig flere av våre kunder krever reduserte CO2-utslipp fra asfaltproduksjon, og at produktenes miljøpåvirkning skal deklareres med miljøvaredeklarasjon (EPD). Statens vegvesen har innført en CO2-vekting i sine anbudskonkurranser for levering av asfalt. Det har skjerpet asfaltprodusentene og det bidrar til nytenkning og investeringsvilje. Uten at de store offentlige kundene premierer CO2-kutt vil ikke bransjen endre seg raskt nok. Vi ser gevinsten av CO2-reduserende tiltak og da kommer ny-investeringer, som vi nå har gjort i Ålesund, raskere på plass.

I Møre og Romsdal er NCC en sentral aktør i asfaltmarkedet og vi vil med vår oppgraderte fabrikk i Ålesund bidra til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen. Og behovet for asfalt er stort. Det er et betydelig etterslep i veivedlikeholdet og vi trenger gode veier for å opprettholde og forbedre fremkommeligheten. Det kan vi gjøre med betydelig lavere CO2-utslipp i forhold til tradisjonell asfaltproduksjon.

NCC asfalterer Konnerudbakkene 2023

NCC Industry asfalterer Konnerudbakkene utenfor Drammen. FOTO: NCC.

NCC har utarbeidet en rapport som ser på vedlikeholdsetterslepet i Norge, Sverige og Danmark. Det er ikke tvil om at det må gjøres noen grep for å forbedre veistandarden. Nylig la regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP). Det fokuseres på vedlikehold av veiene. Nå forventer vi i NCC har dette følges opp med handling og at løsninger som bidrar til lave CO2-utslipp premieres i konkurransene.

Gratulerer til alle i NCC som har vært involvert med å oppgradere vår asfaltfabrikk i Ålesund. Denne fabrikken er vi stolte av!

André Waage
Head of Department NCC Industry

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.