Sand har alltid spilt en viktig rolle i bygg- og anleggsbransjen

Har du tenkt over at sand ikke er en fornybar ressurs? Vel, en sannhet med modifikasjoner. Vi får mer sand etter en istid. Foreløpig enda en stund til vi får ny forsyning på jorda.

For å spare på de ressursene vi har, er det viktig at vi utnytter alt vi kan av det vi allerede tar ut av naturen. I dag knuser vi stein opp i mange fraksjoner, alt ettersom hva det skal brukes til. Pukk til oppkjørsel, som underlag på vei, som deler i asfalt og som tilslag til ferdigbetong. Alt starter med pukk. Selv om vi benytter oss av mange fraksjoner, er det en utfordring å til enhver tid holde en god massebalanse i et pukkverk. Visste du at volummessig er pukk det hver nordmann bruker mest av i året etter vann?

Sand har alltid spilt en viktig rolle i bygg- og anleggsbransjen. Norge har mye natursand, og vi bruker mye av det iblant annet betongproduksjon. Men også her er vi nødt til å tenke nytt. I NCC tar vi nå det som er vårt overskuddsmateriale, og lager et produkt som er på høyde med natursanden.

Maskinsand i betongproduksjonen

NCC har sammen med vår kunde Unicon jobbet fram resepter på betong hvor natursand erstattes av maskinsand. Vi ønsker å optimalisere maskinsanden til å bli så bra som mulig. Her har læringskurven vært bratt. Tidligere forsøkte vi å kopiere kurven til natursand. Det har vi nå skjønt at vi ikke kan gjøre. Maskinsanden har andre egenskaper enn natursanden, og vi må ta høyde for det i sementproduksjonen.

Vi har nådd målet vårt om å lage en 100% kurve med maskinsand som kan dekke alle krav til kvalitet på konstruksjonsbetong, flytbetong, og sprøytebetong. Dette har vi oppnådd i Skien og Hedrum Pukkverk. Heldigvis har NCC tilgang på mange forskjellige steinarter, som er med på å kunne gi et godt grunnlag for maskinsand.

Vi jobber hver dag for å tenke nye bærekraftige måter vi kan utføre jobben vår på. Ved å utvikle maskinsand til å kunne fylle rollen til natursand, løser vi overskuddsutfordringen vår, samtidig som vi tilbyr et alternativ til en ikkefornybar ressurs.

 

Frode Jørgensen,

Direktør i NCC Steinmaterialer Norge

 

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.