Sirken Shop på Teknostallen

Bygg- og anleggsbransjen må bli mer sirkulær. På Teknostallen prosjektet i Trondheim tester NCC nå ut en ny metode for videresalg og gjenbruk av overskudds- og avfallsmaterialet som kan gi nytt liv til alt fra treverk til stålplater.

Det produseres mye avfall i bygg- og anleggsbransjen. I 2021 ble det registrert rundt 1,82 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet i Norge, hvorav 592.392 tonn kom fra nybygging. Dette er store tall, men det utgjør også et stort potensial for gjenbruk.

I 2021 ble 55% av alt avfallet som produseres på norske byggeplasser sendt til materialgjenvinning, en økning på hele 11% fra året før. Å benytte oss av materialoverskuddet fra en byggeprosess er en viktig brikke i målet om en mer sirkulær økonomi. Det er bærekraftig, og bidrar til å redusere utslippene fra vår bransje.

I NCC har vi god erfaring med gjenbruk i våre prosjekter, blant annet ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13, hvor 80% av totalvekten av byggematerialer kom fra ombruk. Nå prøver vi også en ny måte å tenke sirkulært på, og har signert en avtale med Sirken på Teknostallen prosjektet NCC bygger for KLP Eiendom AS.

  • Les mer om ombruksprosjektet KA 13 her

Salg av gjenbruk på Teknostallen

Sirken har utviklet Norges første selvbetjente varelager dedikert til omsetning av overskuddsmaterialer direkte fra bygg- og anleggsbransjen. Overskuddsmateriale som trevirke, isolasjon, stålprodukter og mye mer, registreres og plasseres i en spesialbygd container nær byggeplassen som er tilgjengelig for publikum. Her kan kunder, både proff og privat, kjøpe materialer og produkter, slik at det kan brukes videre i andre prosjekter, fremfor å gå som avfall. Salgsoverskuddet deles mellom Sirken og NCC.

På Teknostallen prosjektet i Trondheim prøver NCC dette konseptet ut for første gang, og vi er spent på mulighetene det byr på. Teknostallen er et prosjekt hvor bærekraftperspektivet settes høyt, og det er blant annet planlagt for både gjenbruk av inventar og rehabilitering av den historiske fasaden i bygget. Å inkludere en Sirken Shop i byggeprosessen gir oss også muligheten til å øke livsløpet til andre deler av bygget som ofte går til avfall.

I containeren kan man blant annet videreselge overskuddstreverk. Av de 1,82 millionene tonn avfall som ble produsert i 2021 utgjorde hele 235.254 av dem treverk. I komplekse bygg som Teknostallen er det ofte mye skred og overskuddsmateriale som står igjen etter bygging. For en entreprenør som arbeider etter en spesifikk planløsning er det utfordrende å få brukt disse restelementene, men for en privatkunde eller en bransjeprofesjonell er dette et rimelig og miljøvennlig alternativ for alt fra møbelsnerking eller byggeprosjekter.

Erfaringssamling for fremtiden

Sirken-containeren på Teknostallen ankom 3. mai, og det blir spennende å få testet dette ut. I NCC har vi satt klare mål om kutte utslipp, og bevege oss mot et mer sirkulært tankesett i byggeprosessen.

Det er en enkel prosess som komplimenterer det arbeidet NCC allerede gjør på gjenbruk og bærekraft, vi skal gjøre oss erfaringer med dette spennende initiativet. Det ser dette ut til å bli en vinn-vinn-situasjon, som kan bidra til å gi fantastiske byggematerialer et enda lengre liv.

  • Les mer om Teknostallen prosjektet her
  • Les mer om Sirken på deres nettsider her.

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.