Smelterekord for NCC SnowClean i Oslo

Vi som jobber på S/S Terje er inne i en hektisk sesong. Det har vært store snømengder i hovedstaden i forhold til tidligere vintre. NCC SnowClean har derfor smeltet og renset enorme mengder med snø fra Oslo-gatene.

Vi som jobber på S/S Terje er inne i en hektisk sesong. Det har vært store snømengder i hovedstaden i forhold til tidligere vintre. NCC SnowClean har derfor smeltet og renset enorme mengder med snø fra Oslo-gatene.

Så langt har vi denne sesongen kjørt over 10.000 lastebillass med snø (over 250.000 m3) gjennom vårt smelte- og renseanlegg i Oslo Havn. NCC SnowClean har gjort om skitten og forurenset snø til rent vann.  Alt vi renser ut av snøen blir levert til godkjente deponier som håndterer avfallet på korrekt måte.

Les mer om snøsmelteranlegget her

Se filmen om hvordan vi smelter og renser snøen fra oslogatene:

Til å smelte snøen bruker vi sjøvann hentet fra 23 meters dyp i Oslo-fjorden og gjennom vårt patenterte renseanlegg filtrerer vi ut forurensing. Løsningen er unik og bidrar til å redusere forurensingen som oppstår ved deponering i landdeponier og påfølgende avrenningsproblematikk.

Kapasiteten til snøsmelteanlegget er på over 500 m3 per time. Enkelte har sagt at kapasiteten i anlegget er sprengt. Det er ikke riktig. Vi kunne tatt imot mer snø. Det er nok heller snakk om en logistikkutfordring inn til anlegget. Vi er klare til å ta imot mer snø så å si hele døgnet.

Miljøfordeler med NCC SnowClean

Ved å forhindre landdeponering av bortkjørt snø vil man oppnå flere positive miljøeffekter:

  • Renere luft: Sentralt plassert snøsmelteanlegg gir betydelig mindre transport av snøen.
  • Renere grunnvann: Snøen smeltes og renses umiddelbart etterpå, før den når resipienten (Oslo havnebasseng). Snødeponier på land er i dag en trussel for grunnvannet på grunn av innholdet av salter og tungmetaller og mangelen på tilfredsstillende overvannsløsninger og rensing.
  • Renere havnebasseng: Hindrer dumping av snø direkte i sjøen ved sprengt kapasitet på landdeponiene.
  • Mindre visuell forurensning (landdeponi med skitne snøfjell).

 

Han Kevin, prosjektleder NCC SnowClean

 

 

 

 

Hans Kevin
Prosjektleder, NCC Infrastructure

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.