Snøsmelteren S/S Terje takker for godt samarbeid

NCC SnowClean i Oslo – S/S Terje – som om vinteren smelter og renser snø fra byens gater og plasser, takker for et godt samarbeid i vintersesongen vi har lagt bak oss.

NCC SnowClean i Oslo – S/S Terje – som om vinteren smelter og renser snø fra byens gater og plasser, takker for et godt samarbeid i vintersesongen vi har lagt bak oss.

«NCC takker Oslo kommune ved Bymiljøetaten, øvrige oppdragsgivere, ansatte og underentreprenører for et godt samarbeid i en til tider snørik og hektisk vintersesong. Når snøen laver ned neste sesong er vi klare for å ta imot enda flere lastebillass, døgnet rundt!»

Hilsen S/S Terje
Snøsmelter

Miljøfordeler med NCC SnowClean

Ved å forhindre landdeponering av bortkjørt snø vil man med NCC SnowClean oppnå flere positive miljøeffekter:

  • Aktiv sesong: Har i vinter smeltet og renset over 7 000 lastebillass med snø
  • Renere luft: Sentralt plassert snøsmelteanlegg gir betydelig mindre transport av snøen
  • Renere havnebasseng: Hindrer dumping av forurenset snø direkte i Oslos havnebasseng
  • Renere grunnvann: Færre landdeponi med snø forurenset av salter og tungmetaller
  • Redusert visuell forurensning: Færre landdeponi med skitne snøfjell

 

S/S Terje har nå flyttet fra Akershusstranda i Oslo sentrum til sin sommerplassering, der snøsmelteren klargjøres til ny sesong. Anlegget smelter snøen ved hjelp av energi fra plusstemperaturen i sjøvannet. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for alle forurensninger som faste partikler, oljerester og tungmetaller. Disse leveres til godkjent deponi.

I vinter er over 180 000 kubikkmeter snø fra Oslos gater tatt imot og smeltet, før forurensningen er skilt ut og rent smeltevann slippet ut i fjorden. Under fjorårets ekstreme snøsesong tok S/S Terje imot og håndterte nesten en halv million kubikkmeter snø, tilsvarende over 10 000 lastebillass.

Les mer om snøsmelteanlegget her

Se filmen om hvordan vi smelter og renser snøen fra oslogatene

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.