Still strengere miljøkrav til asfaltleveransen

De største asfaltprodusentene i Norge, og flere av de mellomstore, har de siste årene investert betydelige beløp i moderne produksjonsanlegg, der asfalt produseres med langt lavere CO2-utslipp enn tidligere. Alt ligger til rette for en mer bærekraftig produksjon av asfalt.

Ved å hente energi fra trepellets eller gass senker vi CO2-utslippene fra asfaltproduksjonen en god del. Ved å senke temperaturen i produksjonsprosessen reduseres CO2-utslippene ytterligere.

Men den virkelig store miljøgevinsten får vi imidlertid først når vi i tillegg gjenbruker freste asfaltmasser i produksjonen av ny asfalt. Hvert år freses det vekk tonnevis med asfalt på norske veier som skal reasfalteres med nye slitelag. Disse fresemassene består av slitesterk stein og bitumen, råvarer av høy kvalitet som kan og bør brukes på nytt.

Dagens moderne asfaltfabrikker klarer å kombinere miljøvennlige energikilder, senket temperatur i produksjonen og gjenbruk av freste asfaltmasser. Resultatet er at CO2-utslippene reduseres med så mye som 70 – 95% sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Dessverre er det fortsatt stor skepsis i asfaltmarkedet og store statlige aktører etterspør i alt for liten grad gjenbruksasfalt, miljøasfalt, lavtemperaturasfalt eller NCC Green Asphalt, som vi i NCC kaller vår patenterte asfalt.

Tøffere krav

Bare noen få av anbudskonkurransene på de store statlige asfalteringsjobbene i 2019 åpnet for, eller belønnet, gjenbruk av asfalt. Vi i NCC Asfalt etterspør tøffere krav om bærekraft i anbudskonkurransene og mener store statlige aktører i større grad må bidra med konkurranser med et sterkere bærekraftperspektiv.

Og det finnes eksempler på at det er handlekraft i våre naboland: I Danmark har regjeringen nylig besluttet at det kun skal legges klimavennlig asfalt på statlige veier i 2020. Her i Norge ser vi frem til en tilsvarende beslutning, der gjenbruk og miljøvennlig produksjon av asfalt belønnes i statlige anbudskonkurranser.

Bakgrunnen for skepsisen til de mer klimavennlige metodene, tror jeg skyldes dårlige erfaringer flere tiår tilbake. For det er ikke tvil om at dagens metoder baserer seg på gode og dårlige erfaringer opparbeidet over mange år. Det har hele bransjen lært av. Dagens metoder er gjennomprøvde og gjør at vi kan gi samme garantier som når vi legger tradisjonell asfalt.

Kommunene langt fremme

I kommunene opplever vi i større grad at bærekraftperspektivet står sterkere. Miljøkriterier har blitt vanligere å se i kommunenes anbudskonkurranser og innkjøpssamarbeid de siste årene. Stadig flere lokale politikere ønsker å gjennomføre konkrete miljøtiltak, og den asfaltleverandøren som kan levere kvalitet til rett pris og samtidig påvirke miljøet i minst mulig grad, blir som regel foretrukket leverandør. Vi i NCC gjennomførte denne asfaltsesongen en rekke slike asfaltprosjekter. Erfaringene er svært gode og vi tror at denne trenden vil fortsette også neste sesong.

De aller strengeste miljøkravene stilles gjerne fra næringslivet og private byggherrer. Et godt eksempel er TINE som i år skulle asfaltere ved sitt nye meieri på Flesland i Bergen og krevde et komplett miljøregnskap for hele asfaltleveransen, inkludert transport. Slike krav bør også statlige aktører begynne å stille.

Still krav til asfaltentreprenørene. Krev mer bærekraftige løsninger for asfaltleveransen. NCC er i alle fall klare for å levere løsninger som bidrar til betydelig reduksjon av CO2-utslippene.

Bloggen er også publisert som Innlegg på bransjenettstedet bygg.no
og Mening på bransjenettstedet Veier24

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.