Stort potensiale for reduksjon av CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen

Asfaltsesongen er i full gang og det er nå høy aktivitet med mange asfaltarbeidere ute på veiene og asfaltfabrikkene produserer for fullt. CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen er høyt, men det er et stort potensiale i å redusere utslippet. Hele bransjen må endre seg.

Som en av landets største asfaltentreprenører har vi et ansvar for å bidra i arbeidet med å redusere CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen. Ett tonn asfalt produsert som en tradisjonell asfalt gir et utslipp på omtrent 50 kilo CO2. Potensialet for reduksjon av utslippet er stort.

Vi har nylig lansert nyheten om at vi nå er klare for å produsere asfalt fyrt med trepellets fra våre fabrikker i Kristiansand og Trondheim. I tillegg har vi med stor suksess brukt trepellets ved vår fabrikk på Steinsskogen i Bærum siden sommeren 2019.

Ved å benytte pellets som fyringskilde, sammen med andre energisparende tiltak, vil vi kunne redusere CO2-utslippet med 80 prosent i forhold til tradisjonell asfalt. Å redusere CO2-utslippet med 80 prosent er et resultat av kontinuerlig utvikling av våre produksjonsmetoder og vilje til å ta nødvendige grep for å kunne nå våre mål om å redusere utslippene fra våre fabrikker.

Et solid kompetansemiljø i NCC har de siste årene jobbet frem produksjonsmetoder som nå er godt gjennomprøvd og med den samme asfaltkvaliteten som ved tradisjonell asfaltproduksjon. Vi kaller vår løsning for NCC Green Asphalt. Et konsept som er i kontinuerlig utvikling basert på tre fokusområder. Kutte bruken av fossilt brennstoff, energioptimalisering og spare naturressurser ved å bruke gjenbruksasfalt i asfaltproduksjonen.


Se film om NCC Green Asphalt.

NCC startet den første pelletsfyrte asfaltfabrikken i Sverige allerede i 2012 og denne sesongen er alle fabrikkene konvertert til pelletsfyring. Nå har vi for fullt startet dette arbeidet også i Norge. Med på laget i Norge har vi ENOVA, som gir nødvendig støtte for å gjøre konverteringen økonomisk gjennomførbar. Tre av våre 16 fabrikker i Norge bruker nå primært trepellets til fyring. Og flere skal det garantert bli.

Vi i NCC er stolte av å være i førersetet for å få ned CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen.

Henrik Bager

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.