Ta vare på det biologiske mangfoldet

Det er et ordtak som sier at en sommerfugls vingeslag kan forårsake en orkan. Det brukes ofte som en metafor for små ting som gir uventet stor innvirkning. Når det kommer til biologisk mangfold er dette ordtaket ofte sant.

Eller faktisk – omvendt. Hvis vi skaper ustabilitet i et økosystem og skader levevilkårene for en sommerfugl og dens vingeslag, kan det forårsake ikke bare orkaner, men mange uventede og uønskede påvirkninger.

Klima er i fokus for mange politikere i disse dager. Det er selvfølgelig bra. Men tuklingen og til tider ubevisste slurv med ulike arter burde også vært mer på agendaen! Søndag 22. mai markeres den internasjonale dagen for biologisk mangfold. Derfor ønsker jeg å løfte dette opp på agendaen.

Samfunnet er avhengig av steinmaterialer for å fungere og utvikle seg. NCC har over 100 pukkverk og massetak rundt om i Finland, Sverige, Danmark og Norge som produserer steinmaterialer av forskjellig kvalitet og til forskjellige formål. Vår utvinning av steinmaterialer endrer nærmiljøet og vi må være veldig omtenksomme med naturmangfoldet. Vi har et ansvar og det ansvaret tar vi.

I NCC har vi et nordisk konsept vi kaller «Kielo» (Lily of the Valley), hvor vi sørger for at vi tar vare på de truede artene når det er nødvendig og noen ganger faktisk skaper nye habitater takket være de spesifikke egenskapene vi skaper i pukkverkene våre.

Kielo

NCC ser faktisk på dette arbeidet som en lisens til å drive vår virksomhet innen steinmaterialer og vi forventer at det samme gjelder for alle våre konkurrenter, små som store. For vi har alle et ansvar for å levere nødvendige steinmaterialer for utvikling av samfunnet, men vi må også ivareta det biologiske mangfoldet i de områdene vi driver vår virksomhet.

 

Ylva Lagesson
Head of NCC Industry

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.