Verdens miljødag 5. juni

I dag er verdens miljødag. Denne dagen markeres for å øke bevisstheten rundt klima og miljø. Temaet for i år er «Bare en jord». Det rettes fokus mot at vi må leve i harmoni med naturen, og at vi har begrenset med ressurser.

Nye Drammen stasjon. Illustrasjon: Bane NOR

Veien mot økt avfall, økt forurensing og tap av naturmangfold i takt med økte klimaendringer må snu. I dag er en viktig påminnelse og en oppmuntring til at man bør ta bærekraftige, grønne og fremtidsrettede valg hver dag.

Særlig viktig er denne påminnelsen for oss som en stor aktør i bygg- og anleggsbransjen. Det ligger et stort ansvar på våre skuldre, ettersom industrien vår står for store mengder av det årlige klimagassutslippet. Med innovative løsninger og teknologi har vi muligheten til å løse globale problemer.

Mitt navn er Lynn Victoria Strande-Rolfsen og i år tilbringer jeg min første sommer som KR-student hos NCC. Jeg har akkurat fullført mitt 3. år ved NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) hvor jeg studerer for å bli sivilingeniør innenfor byggeteknikk og arkitektur. For meg er bærekraft en stor del av studiehverdagen.

Vi har et stort fokus på miljøspørsmål, sirkularitet og hvordan vi kan redusere utslipp. Bærekraft handler om hvordan man kan gjøre verden til et bedre sted – Hvordan vi kan skape varige, rettferdige og levedyktige miljø og omgivelser. Dette er tema som engasjerer meg, og var en av grunnene til at jeg ønsket å studere ved NMBU. Samtidig var det også en av grunnene til at jeg ønsket å delta i KR-programmet hos NCC, som har en bred bærekraftsprofil og stor påvirkningskraft i bygg- og anleggsbransjen.

I sommer har jeg vært så heldig å få muligheten til å jobbe med akkurat dette, miljø og bærekraft, i Division Civil Engineering. Jeg skal blant annet delta i prosjektet på Drammen stasjon, hvor NCC samarbeider med Bane NOR. Her skal jeg lære mer om batteriteknologi, og hvordan dette kan bidra til å redusere utslipp på anlegget.

NCC ønsker å miljøsertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL med ambisjonsnivå «Very Good». Jeg skal også jobbe med bærekraftsanalyser, og mye annet spennende denne sommeren. Jeg ser frem til en sommer hos NCC med meningsfulle arbeidsoppgaver, samt å bli utfordret og lære enda mer i praksis og ute på anlegg.

Hilsen KR-student Lynn Victoria Strande-Rolfsen

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.