Fremtidens kontor

13 mars, 2019

Nå svinger det på Valle

NCC er en sentral aktør i utviklingen av området rundt Valle Hovin. Området har de siste årene hatt ...
4 februar, 2019

Kontormarkedet i Oslo er i endring – slik møter vi fremtiden

Community, Co-working og fleksibilitet. Dette er noen av konseptene som blir stadig viktigere for ko...