Aktivitetsbasert er ingen trend – det er en selvfølge

Jeg fortsetter med tankegangen fra min forrige blogg om drømmekontoret, men denne gangen skal jeg gå litt mer i dybden. Jeg skal fortelle om hvorfor drømmekontoret må være et aktivitetsbasert kontorlokale.

Jeg fortsetter med tankegangen fra min forrige blogg om drømmekontoret, men denne gangen skal jeg gå litt mer i dybden. Jeg skal fortelle om hvorfor drømmekontoret må være et aktivitetsbasert kontorlokale.

Først av alt: aktivitetsbaserte kontorlokaler trenger ikke være ensbetydende med fargerike lokaler, åpent landskap og områder for spill og lek. Aktivitetsbaserte kontorlokaler er heller et svar på et endret arbeidsliv og utgangspunktet må være typen virksomhet og medarbeidere.

I dag jobber vi mennesker på en annen måte enn tidligere. Mye på grunn av digitaliseringen av samfunnet og den pågående globaliseringen. På kontoret møtes mennesker fra flere generasjoner og med ulik bakgrunn både når det gjelder kultur og utdanning.

«Velfungerende samarbeid er ofte en forutsetning for å lykkes på dagens sterkt konkurranseutsatte markeder.»

Til tross for det høye tempoet i utviklingen går endringene i tilpassingen av det fysiske arbeidsmiljøet heller langsomt. På arbeidsplasser i Norge er det ikke uvanlig at en større del av skrivebordene står tomme fordi medarbeiderne jobber ute hos kunder, hjemme, på reise eller i grupper på et konferanserom. Likevel velger mange bedrifter å beholde gamle planløsninger som er utarbeidet på grunnlag av selskapets organisasjonskart. Samtidig som gamle IT-systemer gjør det tungvint å jobbe fra andre steder enn kontoret. Ok, det er mulig jeg provoserer noen nå, men dette er det jeg og mine kollegaer står for og tror på.

«Vi mener at bedriftene trenger å fornye sin tenkemåte og vurdere om det er mulig å organisere de fysiske lokalene på bakgrunn av hvilke oppgaver som skal løses, fremfor hvilke avdelinger som finnes.»

Dette kalles en aktivitetsbasert arbeidsmåte og er ingen innredningstrend, slik mange gjerne tror. Å jobbe aktivitetsbasert handler om å legge til rette for at medarbeiderne kan løse jobben på best mulig måte, samtidig som de trives.

Blant annet må fremtidens arbeidsmiljøer muliggjøre et effektivt samarbeid mellom medarbeidere fra ulike generasjoner. Det stiller høye krav til så vel teknologi som fysiske rammer. For eksempel påvirkes eldre mennesker av støy på en helt annen måte enn yngre.

Er du enig med meg?

Aktivitetsbasert er ingen trend som vil forsvinne igjen eller som handler om å skape et fargerikt kontor. Aktivitetsbaserte kontorer er en tilpasning til et arbeidsliv i endring.  Fysisk sett er det ikke nødvendig med verken bordtennisbord eller hjørner med TV-spill. Heller ikke et åpent landskap. Du trenger «bare» å velge lokaler som er fullt tilpasset virksomheten, oppgavene som skal løses og medarbeidernes behov.

Still deg dette spørsmålet neste gang du kommer på jobb: jobber jeg i et aktivitetsbasert lokale?

Send meg gjerne feedback på Manne.Aronsson@ncc.no

Manne

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.