Tar du den digitale utfordringen?

I forrige uke inviterte vi i NCC Property Development til frokostmøte om digitalisering i arbeidslivet, et svært spennende og engasjerende tema som påvirker oss alle uansett bransjer. Frokostmøtet ga meg bra input fra et stort antall engasjerte gjester, samtidig som spennende foredrag fra Bente Sollid Storehaug (ESV Digital Nordic) og Frode Aardal (Atea) la grunnlaget for mange tanker og refleksjoner.

I forrige uke inviterte vi i NCC Property Development til frokostmøte om digitalisering i arbeidslivet, et svært spennende og engasjerende tema som påvirker oss alle uansett bransjer. Frokostmøtet ga meg bra input fra et stort antall engasjerte gjester, samtidig som spennende foredrag fra Bente Sollid Storehaug (ESV Digital Nordic) og Frode Aardal (Atea) la grunnlaget for mange tanker og refleksjoner.

Som jeg var inne i på i mitt forrige blogginnlegg, skjer digitaliseringen av arbeidslivet og samfunnet i en ekstremt høy fart.  Innovasjon og raske temposkifter preger alle bransjer, og det handler ikke lenger om bare å henge med – men å være tidlig ute og våge å se nye muligheter!

«Det grønne skiftet er en del av all teknologien rundt oss, og dette vil gå raskere enn vi så for oss for bare noen år siden», sa Bente i sitt foredrag.

Fremtiden er her

Det er ikke lenge siden vi trodde digital transformasjon handlet om å gå fra papir til nett. Men det er mer. Mye mer. Teknologiene slår seg sammen og vi får nye tjenester. Det handler om å ta den digitale utfordringen nå og være bevisst på hva som kreves av innovasjon for å lykkes.

En slide fra Bentes foredrag, basert på en rapport fra World Economic Forum i 2015, viser at vi har fremtiden rett foran nesene våre:

Slide fra World Economic Forum 2015, hentet fra Bente Sollid Storehaugs presentasjon.

Slide fra World Economic Forum-rapport 2015, hentet fra Bente Sollid Storehaugs presentasjon.

I NCC har vi identifisert 5 megatrender som er vårt utgangspunkt for strategien i de nærmeste årene. Globalisering, urbanisering, kampen for talentene, bærekraft og digitalisering er trender som er ekstremt viktige for oss å forstå og fokusere på.

Disse fem megatrendene har NCC definert som de viktigste å satse på og lykkes med de nærmeste årene.

Disse fem megatrendene har NCC definert som de viktigste å satse på og lykkes med de nærmeste årene.

Digitalisering er et område som gjennomsyrer hele vår verdikjede, og som framfor alt driver utviklingen i produksjonen. Vi ser nye måter å prosjektere og bygge på som effektiviserer bedriften, som for eksempel VDC og droner, men det digitale påvirker også hvordan vi drifter og bruker byggene som NCC utvikler og bygger.

Krav fra fremtidens kontorbrukere

Digitalisering er også en stor del av Future Office by NCC®, vårt forskningsbaserte kontorkonsept med fokus på å utvikle kontorlokaler som møter fremtidens krav til arbeidsplasser. Vi er overbevist om at lokalene er strategisk viktige for de bedriftene som har fokus på lønnsomhet og produktive medarbeidere.

Fremtidens brukere vil ha nye krav enn dagens kunder, og i stor grad handler mange av disse kravene om digitalisering og arbeidsmiljø. Dagens barn og tenåringer har helt andre forventninger til kommunikasjon og samarbeid.

De er ikke født med ski på beina, men en Ipad i hånden. Det er helt naturlig for dem å arbeide i prosjekter på skolen og de sender aldri epost, men snakker hele tiden gjennom sosiale kanaler. Disse skal befolke våre kontorer om kun 10-15 år fra nå.

Tar du den digitale utfordringen de vil by på?

Hilsen Manne

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.