Et godt arbeidsmiljø gir økt produktivitet

Et godt fysisk arbeidsmiljø medfører ikke bare generell trivsel blant medarbeiderne, men gjør også at produktiviteten øker, viser en forskningsrapport fra Nordisk ministerråd.

Et godt fysisk arbeidsmiljø medfører ikke bare generell trivsel blant medarbeiderne, men gjør også at produktiviteten øker, viser en forskningsrapport fra Nordisk ministerråd.

Rapporten fra Nordisk ministerråd har sett på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og produktivitet i de nordiske landene og funnet ut at de påvirker hverandre positivt. Resultatene er de samme i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dette er viktig informasjon å merke seg og drøfte på arbeidsplassen, og NCC tar arbeidsmiljøspørsmålet på største alvor.

Utfordringene på arbeidsmarkedet krever økt produktivitet

Dagens arbeidsmarked byr på en rekke utfordringer. Det blir stadig flere pensjonister, og gruppen som går av med pensjon nå, er både stor og betydningsfull. Vi trenger dessuten å produsere mer i Norden. Dette er bakgrunnen for undersøkelsen som Nordisk ministerråd har tatt initiativ til. Faren er nemlig at de to nevnte utfordringene vil påvirke velferden her i Norden.

Undersøkelsen viser at det er mulig både å oppnå bedre helse og økt produktivitet. En samkjøring av norske opplysninger om sykmeldinger og produktivitetstall viser nemlig tydelig at sykmeldinger påvirker produktiviteten. Kort sagt er glade og friske medarbeidere mer produktive enn dem som ikke har det så bra. Sannsynligvis vil redusert sykefravær på arbeidsplassene altså gi økt produktivitet, noe vi alle er tjent med.

Verktøy til forbedret arbeidsmiljø

Studien ble gjennomført av det danske analyseselskapet DAMVAD i samarbeid med arbeidsmiljøforskere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Ettersom det aldri tidligere er gjort en lignende undersøkelse, gjenstår det fortsatt mye forskning rundt emnet. Likevel gir det en klar indikasjon på hvor viktig arbeidsmiljøet er for at medarbeiderne skal kunne være og også føle seg produktive. Og når det er mulig å henvise til konkret forskning, blir det også enklere å kreve samt å gjennomføre endringer som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Hvert steg mot et bedre arbeidsmiljø teller, og nettopp derfor er det så viktig å se nærmere på undersøkelser som denne.

Fremtidens kontor

Vårt kontorkonsept Future Office er et søkende og forskningsbasert konsept som bidrar til vekst, både menneskelig og med hensyn til lønnsomhet. Derfor tar vi del i andres forskning og samarbeider også selv med forskere. NCC har samarbeidet med arbeidsmiljøforsker Susanna Toivanen, og i Danmark pågår det for tiden et samarbeid med Thomas L.W. Toft, Industrial PhD-student i NCC Property Development.

Fremtidens kontor skal kunne bidra til flere ideer, økt produktivitet og mer fornøyde medarbeidere. Et miljø der mennesker vokser og trives, og som bidrar til å forebygge sykdom.

/Johanna Hult-Rentsch, regionsleder NCC Property Development

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.