Kåret vinner av NCC Innovation Challenge

Som en del av strategien med å bruke digitalisering og innovasjon som drivkraft for produktutvikling i Property Development, startet NCC i november i fjor et innovasjonsprogram i samarbeid med THINGS. Formålet med programmet, NCC Innovation Challenge, er å invitere eksterne aktører til å fange opp nye ideer og løsninger som kan bidra til å utvikle forretningen og skape merverdi for kundene.

Som en del av strategien med å bruke digitalisering og innovasjon som drivkraft for produktutvikling i Property Development, startet NCC i november i fjor et innovasjonsprogram i samarbeid med THINGS. Formålet med programmet, NCC Innovation Challenge, er å invitere eksterne aktører til å fange opp nye ideer og løsninger som kan bidra til å utvikle forretningen og skape merverdi for kundene.

Den første utfordringen var hvordan vi kan skape bedre, digitaliserte og mer bærekraftige løsninger for fremtidens kontorparkeringer. 12 interessenter leverte inn forslag, og etter en utvelgelsesprosess ble selskapet IMRSV kåret til vinner.

Forretningsutvikling på en ny måte

Som en av de fremste i bransjen utvikler NCC innovative eiendomsløsninger for sine kunder. Digitaliseringen en drivkraft, og det ligger et enormt potensial i å gi kundene merverdi gjennom bruk av ny teknologi.

For å utnytte tilgjengelig kompetanse innen nye teknologier maksimalt ønsket vi å prøve noe nytt. Derfor startet vi innovasjonsprogrammet NCC Innovation Challenge. Vi ville ta utgangspunkt i et konkret og avgrenset problem og la eksterne aktører få komme med forslag til løsninger. Denne tilnærmingsmåten har gitt oss i NCC nye perspektiver og en ny måte å jobbe med forretningsutvikling på.

Parkering i kontorbygg er den første utfordringen i sitt slag som er lansert i NCC. Lykkes dette prosjektet, der både løsninger og arbeidsmetode er av stor interesse, er vi åpne for å se på flere scenarier der vi gjennom samarbeid med eksterne aktører kan utvikle nye og innovative ideer på området eiendomsutvikling for å skape kundeverdi.

Løste utfordringen med AR

Som regel mangler det ikke på ideer – det avgjørende er å finne en måte å omsette ideene i reell forretningsnytte på. IMRSV presenterte en løsning som blant annet omfatter teknologien Augmented Reality*.

Vinnerne av NCC Innovation Challenge

-Det er utrolig spennende at NCC har valgt å samarbeide med et innovasjonsselskap som IMRSV Studios, sier Andreas Nordin (t.v.) i IMRSV. Her sammen med kollegaen Johan Hagegård. Foto: NCC

Brukes den riktig, gir det et stort potensial for å utvikle både fremtidens kontorparkeringer og andre områder innen vår bransje. I tillegg har de testede og dokumenterte modeller for hvordan selskaper kan utnytte ny teknologi i sin forretningsutvikling.

[box] Innen bygg- og eiendomsbransjen er digitaliseringen et viktig verktøy når det gjelder å finne nye forretningsmodeller. Teknologien er i konstant utvikling. Selskaper som tidlig setter seg inn i og forstår mulighetene som ny teknologi gir og er villige til å teste nye arbeidsmetoder, vil ha et stort konkurransefortrinn. Derfor er det utrolig spennende at NCC har valgt å samarbeide med et innovasjonsselskap som IMRSV Studios, sier Andreas Nordin i IMRSV.[/box]

Jeg ser frem til samarbeidet som vi nå innleder med IMRSV for å videreutvikle deres grunnidé for bedre parkeringsløsninger. Samtidig er jeg nysgjerrig på hvordan vi eventuelt kan utvikle flere områder ved hjelp av innovasjonsprogrammer. Dette er en dynamisk og åpen måte å samarbeide på, som jeg mener utgjør et viktig grunnlag for nyskapning.

Følg med på bloggen framover, så skal vi snart fortelle mer om hva vinner-forslaget til IMRSV går ut på…

*Augmented Reality (utvidet virkelighet) kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, f.eks ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte virkeligheten, men utvide den på en eller flere måter.

Hilsen

Martin Sandén
Head of Operational Development, Sustainability and R&D
NCC Property Development

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.