Kontorer som får folk til å trives på arbeidsplassen

For NCC Property Development er det svært viktig å utvikle kontorer som bidrar til at folk trives på arbeidsplassen. En person som trives og har det bra, er mer produktiv og i stand til å utvikle seg i jobben sin. Det er bra både for medarbeideren selv og for arbeidsgiveren.

For NCC Property Development er det svært viktig å utvikle kontorer som bidrar til at folk trives på arbeidsplassen. En person som trives og har det bra, er mer produktiv og i stand til å utvikle seg i jobben sin. Det er bra både for medarbeideren selv og for arbeidsgiveren.

En viktig bit i puslespillet for å lykkes er å tenke på helheten. Enkeltdetaljer kan naturligvis gjøre en forskjell, men det er først når helhetsbildet foreligger at det er mulig å se og gjennomføre forbedringer i arbeidsmiljøet. Med det mener jeg alle sider ved det fysiske miljøet, både inne på kontoret og utendørs. Det handler om Improve human wellbeing, altså å øke den menneskelige trivselen. Trivsel er også en viktig faktor for å sikre stabil arbeidskraft og i jakten på de beste hodene.

Vi trenger fleksible arbeidsplasser

La meg trekke frem noen eksempler. Vi retter søkelyset mot funksjonaliteten og ser på hvordan arbeidsplassen brukes og hva man gjør der, hvordan man gjør det og i hvilken sammenheng. Vi som jobber i et kontormiljø, gjør nemlig mye forskjellig i løpet av en arbeidsdag. Noen arbeidsoppgaver krever ro og konsentrasjon, men vi engasjerer oss også i sosiale aktiviteter. Derfor trenger vi fleksible arbeidsplasser der vi kan variere miljøet etter type oppgave og der kontoret er inndelt i soner etter aktivitet.

Smarte bygg har brukerne i fokus og har stor betydning for arbeidsmiljøet.

Vi har også sett på forskningen som finnes på området og som viser at vi lar oss påvirke av det vi ser, hører, lukter og føler. Riktig akustikk er viktig, og lydbildet styres ikke bare av hvor høyt personene i rommet snakker, men også av møbler, takhøyde, hva man har på veggene og så videre. Fargesetting har også stor betydning – gult er bra for kreativiteten og inspirasjonen, mens grønt virker avstressende. Planter er bra for å tilføre oksygen til luften.

Helsefremmende utemiljø

Utemiljøet er også viktig. Blant annet for at man kan sitte ute når været er bra, og derfor bør det finnes benker å sitte på og naturligvis tilgang til Wi-Fi. Men også andre faktorer i utemiljøet virker helsefremmende. Et godt eksempel er Valle Wood, en kontoreiendom som vi bygger i Oslo og som står ferdig i 2019. Det er Norges største næringsbygg bygget hundre prosent i massivtre – et unikt prosjekt som baner vei for utvikling og representerer et steg i riktig retning for miljøet.

Valle Wood ligger i nærheten av et fritidsområde med fotballbaner som kan brukes vår, sommer og høst. Like ved ligger også et flott område for morsomme vinteropplevelser. I utviklingen av Valle Wood har vi satset mye på å skape gode forutsetninger for sunne transportmidler. Eiendommen vil få et eget sykkelhotell med 450 plasser, verksted og garderober med dusj og garderobeskap. Om vinteren vil vi holde gang- og sykkelveiene isfrie. Vi har også inngått samarbeid med et nyåpnet treningssenter i nærheten, som vil gi gunstige betingelser for alle som jobber på Valle.

Nye måter å jobbe på

Videre kommer det en restaurant i Valle Wood med fokus på sunn og god mat, som vil fungere både som personalrestaurant og være åpen for allmennheten. Her vil det også finnes coworking og en stor møteromsavdeling. Når du ankommer Valle Wood vil du bli møtt av en hyggelig Site Manager som kan hjelpe med møteromsbooking, rens av klær og andre typer conciergetjenester. I tillegg vil det åpne en dagligvarebutikk rett ved siden av bygget som vil gjøre det enklere for de ansatte å gjøre de daglige innkjøpene på en enkel og effektiv måte.

Valle Wood blir Norges største kontorbygg i massivtre. Illustrasjon: Lund+Slaatto

Valle Wood blir Norges største kontorbygg i massivtre. Illustrasjon: Lund+Slaatto

I dag jobber folk på andre måter enn tidligere, noe vi må imøtekomme ved å skape riktige forutsetninger og et arbeidsmiljø der menneskenes helse og trivsel vektlegges i enda større grad.

 

Bent Roar Myrvang Ekse
Utleiesjef NCC Property Development

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.