Kontormarkedet i Oslo er i endring – gode muligheter (og noen utfordringer)

Akkurat nå skjer det mye i Oslo. Byen vokser, og arbeidslivet endrer seg. Dette påvirker også kontormarkedet.

Akkurat nå skjer det mye i Oslo. Byen vokser, og arbeidslivet endrer seg. Dette påvirker også kontormarkedet.

Vi er inne i spennende tider. Makroøkonomisk går det bra for Norge, og det forventes et fortsatt høyt aktivitetsnivå. Parallelt har befolkningen økt og med en klar tendens mot urbanisering. Det gjør at Oslo vokser. Nye kontor- og byområder utvikles, det etableres ny infrastruktur og det satses tungt på kollektivtrafikken – i tillegg er også arbeidslivet i endring. De nye satsningsområdene vil skape forutsetninger for en moderne, levende og inkluderende by. Endringsbølgen påvirker også kontormarkedet. Vi i NCC, som utvikler og tilbyder av fremtidens kontorer, ønsker å møte og ta en aktiv rolle i utviklingen.

Oslos bybilde i endring

Knutepunktsutvikling (utvikling rundt større knutepunkt av T-bane og tog) har i flere år vært avgjørende for byutviklingen i Oslo og denne trenden fortsetter og forsterker seg. Dette med bakgrunn i sterke politiske føringer, som igjen er uttrykk for en ønsket samfunnsøkonomisk og miljømessig byutvikling.

Som en konsekvens av dette er bilen som transportmiddel på vei ut av Oslo. Det er innført stadig større restriksjoner på biltrafikk i sentrum, blant annet gjennom økninger av antall bomringer, økte avgifter, samt fjerning av kommunale parkeringsplasser i stor skala. Erfaringen er at folk relativt raskt innstiller seg på en hverdag uten bil og med dette synker etterspørselen etter parkering for sentrumsnære kontorbygg.

Parallelt gjøres det store investeringer for å bedre kollektivtilbudet i og rundt hovedstaden. Det planlegges nye T-banestasjoner, bl.a. på Bislett og Grünerløkka, det bygges et nytt dobbeltspor på togstrekningen mellom Oslo og Ski.

Fornebubanen er også endelig i ferd med å realiseres og er, slik det nå ser ut, planlagt ferdigstilt i 2025. Investeringene i togforbindelsene i Stor-Oslo området er med på å gjøre steder rett utenfor Oslo mer attraktive som kontormarkeder. For oss som kontorutvikler er det viktig å ligge i forkant og avdekke konkrete muligheter som følger i kjølvannet av dette.

Samlet sett ser vi at resultatet av denne knutepunktsutviklingen er en økt attraktivitet for sentrum som kontorbeliggenhet, noe som igjen har ført til økende leiepriser. Rett utenfor sentrum har ikke leieprisene økt tilsvarende. Det er imidlertid forventet at områder med god kollektivdekning vil oppnå en spillover-effekt her de neste årene.

I neste blogginnlegg forteller jeg hvordan vi i NCC møter fremtidens utfordringer i kontormarkedet i Oslo.

/ Thomas Dahle, Administrerende Direktør, NCC Property Development Norge

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.