Kontormarkedet i Oslo er i endring – slik møter vi fremtiden

Community, Co-working og fleksibilitet. Dette er noen av konseptene som blir stadig viktigere for kontorutvikling og skaper mange fordeler for leietakere.

Community, Co-working og fleksibilitet. Dette er noen av konseptene som blir stadig viktigere for kontorutvikling og skaper mange fordeler for leietakere.

Fremtidens kontor skal være møteplasser hvor medarbeiderne trives. Store arealer er ikke like viktig som før, og fokuset er mer på hvordan arealene utnyttes. Vi ser at leietakerne er veldig interesserte i community og co-working, som er noen svar på dagens utfordringer. Leietakerne etterspør ikke lenger kun eget flagg foran inngangsparti i marmor. De ønsker seg bygg som er smarte og som har fleksible løsninger. Å være en del av et bygg med andre selskap i ulike bransjer kan skape godt grunnlag for idémyldring, innovasjon og samhandling som kanskje ikke ellers hadde sett dagens lys. At leietakere har enkel tilgang til arealer for co-working gir også økt fleksibilitet, både igjennom arbeidsplasser og møteplasser uten å måtte dekke hele kostnaden selv. Disse kostnadene deles heller mellom brukerne av arealene.

Valle

Inkluderende bygg med heftige effekter

På Valle er vårt kontorbygg Valle Wood i ferd med å ferdigstilles. Det tilbys stor fleksibilitet med co-working, både som del i en business lounge i første etasje og i forskjellige typer kontor og møterom i andre etasje. I restauranten Trewerket møter besøkende og ansatte et hyggelig ansikt i byggets «barception» – en kombinasjon av kaffebar og resepsjon. Restauranten er åpen for alle og det er også her leietakere spiser sin lunsj. Disse løsningene er med på å skape et inkluderende bygg og gjør at både de som jobber i bygget og de besøkende kan ha møter i en mer uformell atmosfære. Her vil det også være mulig å spille et slag shuffleboard om man skulle trenge en pause.

Valle Wood utvikles for å møte fremtiden, og bygget oppføres i massivtre. Arkitektonisk er massivtre heftig, men effektene er enda heftigere. Våre entreprenører erfarer at man har hatt mindre sykefravær på dette bygget sammenliknet med andre prosjekter. Tre er et materiale som er skånsomt å arbeide med. Treet er lydabsorberende, gir god luftkvalitet og et lavere energiforbruk. Vi håper og tror at våre leietakere vil oppleve de samme gode effektene som man har erfart under byggeprosessen.

Konkrete løsninger ut ifra kundens behov

På Lysaker har vi bygget kontorbygget PP11. Prosjektet har vært teknisk krevende, da er mye som er skreddersydd for leietakeren Nemko. Nemko utfører testing, inspeksjon- og sertifiseringstjenester og opererer globalt. Bygget er spesialtilpasset deres behov, og vi tror og håper de kommer til å trives her. På nabotomten utvikler vi nå PP9 som tilpasses fremtidens krav til kontor med stor grad av fleksibilitet. Prosjektet har fokus på at kontor og fellesarealer, fellesfunksjoner og uteplasser tilrettelegges for de ansatte og ansattes «wellbeing».

Det er viktig for oss i NCC å være pådrivere for utviklingen, imidlertid alltid med kunden og konkrete, kvalitetssikrede løsninger i fokus. Vi skal ikke tilby nyvinninger for nyvinningenes skyld. Det å vite hvordan markedet utvikler seg, og hva som faktisk skaper merverdi, er avgjørende for å kunne levere et produkt som interesserer våre kunder. Vi ønsker å skape smarte løsninger samtidig som vi skaper gode forutsetninger for at mennesker skal trives. Vi ønsker å bygge langsiktig og moderne etter kundens behov. På denne måten driver vi byutviklingen i Oslo-området fremover.

/ Thomas Dahle, Administrerende Direktør, NCC Property Development Norge

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.