Medarbeiderne – verdt å ta ordentlig vare på

En bedrift er ikke mye verdt uten sine medarbeidere. Godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for både trivsel og arbeidsvilkår, men dette blir alt for ofte undervurdert.

En bedrift er ikke mye verdt uten sine medarbeidere. Godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for både trivsel og arbeidsvilkår, men dette blir alt for ofte undervurdert.

Høsten er over oss, og jeg har tenkt videre i sommer på hva som er med på å skape en god arbeidsplass. Tidligere i bloggen har jeg snakket om fremtidens kontorer gjennom aktivitetsbasert utforming og gitt noen råd med på veien mot moderne drømmekontorer, men det er også viktig å ha fokus på menneskene som skal fylle kontorene.

Roboter og datamaskiner til tross – uten mennesker blir ikke jobben gjort. Samtidig er personalkostnadene ofte en tung post i balanseregnskapet. Målet er selvfølgelig å få maksimalt utbytte av investeringen, men slik fungerer det ikke i dag.

De fleste av oss vil nikke gjenkjennende til disse situasjonene:

  • De første 15 minuttene av et møte i et konferanserom går med på å finne riktige koblinger og få teknikken til å spille på lag.
  • Arbeidsflyten forstyrres av kolleger som prater høyt i kontorlandskapet.

I klassiske kontormiljøer yter ofte ikke mennesker så bra som de kunne ha gjort, fordi miljøet ikke er tilpasset deres behov. Det handler ikke bare om planløsning. Dårlig luft, for lite lys eller en akustikk som gjør at lyden slår tilbake og forstyrrer, påvirker like mye. Tanken om å flytte til et nybygd kontor melder seg, men det hender at leietakere trekker seg når de ser prislappen.

Fleksibilitet

Å leie kontorer i nybygg har så absolutt en kostnad, men egentlig er kanskje ikke sluttprisen så ille likevel?

La oss se litt nærmere på den andre siden av regnestykket:

  • Billige kontorer med ineffektive medarbeidere er også dyrt og sløsing med ressurser.
  • Effektive lokaler gir nemlig lavere kostnader per ansatt, mindre belastning på miljøet, og redusert energi og ressursforbruk.
  • Våre nybygde kontorer virker positivt inn på medarbeidernes helse, fordi faktorer som lys, lyd og luftkvalitet er nøye gjennomtenkt for å gi et godt arbeidsmiljø.
  • Deretter blir miljøsertifiseringene beviset på at eiendommen oppfyller de høye kravene. På samme måte utarbeides planløsningen med tanke på å passe nettopp bedriften som skal flytte inn.

Vårt nye kontorprosjekt på Valle i Oslo har fleksible bygg med mange muligheter til å tilpasse lokalene til bedriftens behov, både i størrelse, innhold og utforming. Byggene og etasjene kan lett deles opp for flere leietakere. I tider som krever evne til raske omstillinger er det viktig at også kontorlokalene åpner for endringer.

Den store fleksibiliteten i lokalene gir rom for omorganisering og fremtidig vekst eller reduksjon i antall ansatte. Muligheten for å påvirke utformingen av egne lokaler gjør det enklere å skape et miljø som gir rom for personlig vekst hos den enkelte medarbeider.

Hvordan ser fremtidens arbeidsplass ut for din bedrift? Det er noe vi sammen kan finne ut av.

Send gjerne en e-post til meg på manne.aronsson@ncc.no hvis du er nysgjerrig på dette!

Når arbeidsgivere tilbyr medarbeiderne riktig arbeidsmiljø tilpasset til hvilke oppgaver som skal utføres, vil de levere på et høyere nivå. Særlig når dette skjer i samspill med godt lederskap, gjennomtenkt planlegging av arbeidet og utvikling av en positiv bedriftskultur.

Med vennlig hilsen

Manne Aronsson

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.