Presterer bedre med sunne kontorer

God belysning, mental balanse, planter og ergonomi på arbeidsplassen gir enorme forbedringer i medarbeidernes prestasjoner, viser en rykende fersk kontorstudie. På alle punkter i studien presterte og følte medarbeiderne seg bedre i et sunnere arbeidsmiljø.

God belysning, mental balanse, planter og ergonomi på arbeidsplassen gir enorme forbedringer i medarbeidernes prestasjoner, viser en rykende fersk kontorstudie. På alle punkter i studien presterte og følte medarbeiderne seg bedre i et sunnere arbeidsmiljø.

Mange organisasjoner er i dag opptatt av hvordan man kan skape et kontormiljø som gir bedre resultater for virksomheten samtidig som medarbeiderne får en bedre hverdag og økt trivsel.

Spennende resultater fra CBREs kontorstudie.

En nederlandsk studie utført av University of Twente, VU Amsterdam og eiendomsrådgiveren CBRE viser at det finnes en tydelig sammenheng mellom kontormiljø og de ansattes helse, trivsel og ytelse. Derfor er det nødvendig å jobbe forskningsbasert med planlegging og bygging av kontorer.

Økt trivsel med planter

Foto: NCC

Grønne planter gir bedre prestasjoner, viser en ny kontorstudie.

Studien ved CBREs Amsterdam-kontor varte i syv måneder og omfattet 124 deltakere. Og tallene taler sitt tydelige språk: Både store og små endringer gir resultater for medarbeidernes trivsel og ytelse. Faktorer som ble undersøkt var hvordan planter, bedre belysning, sunnere alternativer til kaffepausene, mental balanse gjennom for eksempel meditasjon og massasje samt ergonomi og fysisk trening virker inn på medarbeiderne. Resultatene fra den sunne gruppen ble sammenlignet med en kontrollgruppe.

Tidligere studier har vist at pasienter kommer seg raskere til hektene igjen i omgivelser med planter enn i omgivelser uten planter.

– Studien ved CBREs kontor viser at planter har en klart positiv innvirkning på medarbeidernes trivsel sammenlignet med omgivelser uten planter. I miljøet med planter følte 65 prosent av medarbeiderne seg sunnere, 76 prosent opplevde at de hadde mer energi og 78 prosent trivdes bedre, forteller Lise Dybwad, ansvarlig for Workplace Strategy i CBRE Norge.

Andre studier har vist at planter og utsikt til vegetasjon også kan gjøre at man tar seg raskere inn etter stress, noe det blir stadig viktigere å ta hensyn til på dagens arbeidsplasser.

Produktiviteten øker med riktig type kontor

Foto: NCC

Sosial sone på kontoret påvirker prestasjonene positivt.

Vi presterer bedre når vi har det bra – fremtidskontoret må derfor være et sted der vi trives. I den sunnere gruppen i CBRE-studien viste alle undersøkelser høyere prestasjonsgrad enn i kontrollgruppen. Valg av kontor og utformingen av det kan dermed fungere som en drivkraft for vekst gjennom å bidra til bedre prestasjoner og mer fornøyde medarbeidere, og et sunt arbeidsmiljø kan dessuten inspirere til å leve et sunnere liv generelt.

Vi ser at det er helt avgjørende med kontinuerlige diskusjoner om hvordan vi kan bruke ny kontorforskning til å utvikle arbeidsplasser der mennesker trives og helseproblemer motvirkes.

Alle NCCs fremtidige kontorprosjekter tar utgangspunkt i den samme tankegangen, ettersom de bygger på vårt kontorkonsept Future Office, som støtter visjoner om plass, form og funksjon.

Når det gjelder de nye kontoreiendommene på Valle, har vi for eksempel lagt stor vekt på løsninger som skal øke trivselen blant medarbeiderne og gi høy produktivitet. Vi har valgt et område som er lett tilgjengelig med sykkel, og supplerer det med en rekke mobilitetsløsninger, for eksempel en moderne innendørs sykkelparkering. Dette er en viktig faktor for medarbeidernes helse samtidig som det er miljøvennlig og gjør hverdagspuslespillet enklere å løse. På den måten utvikler vi oss sammen og får det bra i fremtiden.

/Bent Roar Ekse, utleiesjef i NCC Property Development

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.