Skap holdbare endringer med 3 enkle spørsmål

Er det egentlig forskjell på forandring og endring? Holder det kun å bytte meny eller logo for å få fremgang og suksess?

Er det egentlig forskjell på forandring og endring? Holder det kun å bytte meny eller logo for å få fremgang og suksess?

Nei, er svaret om du spør meg! Skal vi lykkes, må vi ha mot og evne til å tenke og handle annerledes, til å gjennomføre endringer. Og til det trengs det godt lederskap!

Mitt motstykke Finn Fjesme i Bønes Fliser og Bad AS har en litt annen tilnærming enn meg til lederskap. Selv om denne karakteren er satt på spissen av fantastiske Kevin Vågenes er det lett å kjenne igjen at det er vanskelig å endre seg i en travel arbeidshverdag.

https://www.youtube.com/watch?v=cDI8znL3wWo

Se flere av våre nye filmer med Kevin Vågenes her

Men det er nå blitt slik at konstante endringer er mer regel enn unntak – ikke bare i samfunnet generelt, men arbeidslivet spesielt. Det som var godt nok i går, holder ikke mål i dag. 

Les: Tar du den digitale utfordringen?

Ledere er nødt til å løfte seg for å forstå det store bildet og se løsninger også i stressende situasjoner. Nøkkelen til suksess ligger i å være tydeligere i prioriteringene, gjøre det man har sagt man vil gjøre og iverksette det – med lønnsom vekst og kundeverdi som ledende prinsipper.

Som leder i NCC har jeg som oppdrag å drive endringsarbeid. Dette betyr ikke at vi skal endre alt hele tiden for enhver pris! Vi skal være fornøyde og stolte over de gode resultatene vi har oppnådd, og bevare og videreutvikle disse. Har vi samtidig mot til å identifisere det som ikke fungerer så godt, kan vi skape en god balanse mellom bevaring og forandring.

Klar for et kontor som gir en ny giv? La oss vise deg Valle

For å oppnå endring må man håndtere forskjellige hindre på veien mot målet. Noen barrierer finnes inni oss, andre eksisterer på grunn av innebygde strukturer og kultur. Hvordan vi behandler andre mennesker rundt oss, kan også hindre at vi når en god løsning.

Oppnå suksess med 3 enkle spørsmål

Hvor skal man starte når man som leder har behov for eller ønsker å foreta endringer i måten man arbeider på i et team? Årsaken til endringsbehovet kan være mange og forskjellige; for eksempel at dere skal flytte kontor, starte på et nytt prosjekt, eller det kan handle om omorganisering som endrer roller og arbeidsfordeling.

En enkel teamøvelse med tre sentrale spørsmål FØR man starter på oppgaven kan gi deg og dine kolleger langt bedre sjanser til å lykkes med endringen!

  1. Hvorfor kan vi ikke fortsette som før?
  2. Hva ønsker vi å oppnå?
  3. Hvilke innledende steg kan hvert teammedlem ta?

Ved å se nærmere på svarene, får du raskt en oversikt over hva som er status i teamet. Kanskje finnes det fakta du ikke var klar over. Kanskje jobbes det ikke godt nok med ting som er relevante for å skape god fremdrift.

Nå målet med analyse og handlingsplan

Alle begrensende aspekter som hindrer endring, går ofte under samlebetegnelsen motstand. Tar du en nærmere titt, vil du kunne oppdage at det er mange årsaker til at det ikke skjer en endring.

Les: Medarbeiderne – verdt å ta ordentlig vare på

Slik jobber dere sammen for å oppnå endringer og skape et bedre samarbeid:

Steg 1: Analysér utgangspunktet sammen med teamet for å forstå de underliggende kreftene som påvirker en potensiell endring. La hver enkelt sette en prikk ved steget der de mener at gruppen er svakest per i dag. Du vil sannsynligvis få ulike svar. Å finne ut hvorfor er et godt utgangspunkt for en diskusjon.

Steg 2: Avslutt med å lage en klar handlingsplan for de neste stegene.

Sammen med mitt team arbeider jeg hele tiden for å skape en vinnerkultur hvor forretninger og kunder er vårt viktigste fokus. Vi har jobbet tett og målrettet sammen i et par år nå, og vi har kommet langt i en dreining mot å bruke mer tid på å se muligheter enn vi gjør på å se hindre og risiko.

Lykke til på endringsreisen – og send meg gjerne noen ord dersom du har spørsmål eller innspill om lederskap eller annet!

Hilsen Manne

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.