Andre sommeren på rad som KR-student

Jeg heter Madeleine Lous og i sommer tilbringer jeg min andre sommer som KR-student i NCC. I år er jeg på avdelingen Område Oslo hvor jeg får erfare hvordan det er å jobbe i travle omgivelser med flere varierte prosjekter på en og samme tid.

Jeg heter Madeleine Lous og i sommer tilbringer jeg min andre sommer som KR-student i NCC. I år er jeg på avdelingen Område Oslo hvor jeg får erfare hvordan det er å jobbe i travle omgivelser med flere varierte prosjekter på en og samme tid.

Bildetekst: Fra fjorårets sommer på Nye Jordal Amfi.

Travle sommerdager med mange prosjekt

Man skulle kanskje tro at tempoet går ned når det begynner å nærme seg sommerferie. Slik er det ikke på Område Oslo. På denne tiden av året er det nemlig travelt med kontrakter på utenomhusarbeider, arbeider på skoler og på flere prosjekter med etablering av sykkelveier samt vann- og avløp for Oslo kommune. For tiden har avdelingen rundt 20 aktive prosjekter i Oslo og omegn, og det er mye å sette seg inn i.

Denne sommeren har jeg fått erfaring med prosjekter i forskjellige faser. I forbindelse med sykkelveiprosjektene i Åkebergveien og Treschowsgate har jeg har blitt kjent med arbeidet som gjøres i avslutningen av prosjekter. Jeg har deltatt på de siste byggemøtene og vært med på gjennomgang av sluttnota. Jeg har arbeidet med fakturaer, hentet inn dokumentasjon og kontrollregnet leverte masser til deponi, utarbeidet miljøkravrapporter og samlet inn FDV-dokumentasjon.

Innblikk i anbudsprosesser

Noe jeg synes har vært spesielt spennende er utvelgelsesprosessen for nye konkurranser å regne på. Jeg har fått erfaring med screening av anbud og vært på forhåndsbefaringer for nye potensielle prosjekter. Jeg har også fått innblikk i aktiviteter i oppstarten av prosjekter. For vann- og avløpsprosjektet i Nordåsveien har jeg fått være med på oppstartsmøte med byggherren, utarbeidet fremdriftsplan og vært på befaringer for å planlegge rigg av anlegget. I sommer har jeg også fått erfaring med å utarbeide prisestimater og innhenting av priser fra leverandører, i forbindelse med en rammeavtale for Omsorgsbygg.

Sommeren har bydd på varierte oppgaver og jeg har fått en større forståelse for prosjekters livsløp. Jeg har fått mulighet til å være med på det som skjer og stilt mange spørsmål. Gjennom KR-programmet har jeg nå både fått erfart hva det innebærer å jobbe på et massivt, langvarig byggeprosjekt gjennom min første sommer på Nye Jordal Amfi, og hvordan det er å jobbe på mindre, mer intensive prosjekter her i Område Oslo. Det har utvidet horisonten min og vist meg hvor variert man kan jobbe som funksjonær hos en entreprenør.

Jeg er nå ferdig med mitt fjerde år på bygg- og miljøteknikk ved NTNU, og det går fort mot tiden hvor jeg skal bestemme meg for hva jeg vil jobbe med. Jeg setter pris på erfaringene og mulighetene jeg har fått gjennom KR-programmet og jeg er sikker på at det vil hjelpe meg på veien videre!

Takk for enda en lærerik sommer i NCC!

Hilsen KR-student Madeleine Lous

Bildetekst: På vernerunde på VA-prosjekt i Høydalsveien – Sponstuveien.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.