Dyktige lærlinger er viktig for NCC

Et solid grunnfjell av fagarbeidere er avgjørende for NCC. Som ett av Nordens ledende selskaper innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling, er det viktig for oss å være attraktiv for å tiltrekke oss de dyktigste lærlingene.

Et solid grunnfjell av fagarbeidere er avgjørende for NCC. Som ett av Nordens ledende selskaper innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling, er det viktig for oss å være attraktiv for å tiltrekke oss de dyktigste lærlingene.

– Vi i NCC ønsker hele tiden å få tak i de beste lærling-kandidatene, som vi kan bygge videre på. Vi er meget godt fornøyd med våre lærlinger, og jobber bevisst med å rekruttere flere, forteller lærlingansvarlig Even Hedland i NCC.

Vi har som mål at ti prosent av våre yrkesansatte til enhver tid skal være lærlinger. Inkludert våre datterselskaper er rundt 100 lærlinger i sving hos oss i Norge året gjennom.

NCC tar inn lærlinger i fagene betong, tømrer, murer, maler, vei- og anlegg, fjell- og bergverk, anleggsgartner, asfalt, anleggsmaskin og anleggsmaskinreperatør. En yrkesfaglig utdanning i NCC byr på mange spennende utfordringer, og våre medarbeidere bygger blant annet hus, veier, broer, tunneler og store anlegg.

Finn mer informasjon om lærlinger i NCC på ncc.no/larling.

Sier ja takk til flere jenter

Samtidig ønsker NCC å øke andelen jenter inn i bransjen. Nylig ansatte vi vår tredje kvinnelige lærling innen asfaltfaget, og dette sendte oss i teten blant norske asfaltbedrifter innen lærling-rekruttering. Med 22 asfaltlærlinger er NCC også den bedriften med flest lærlinger totalt innen dette fagfeltet.

Heidi (122) sender NCC i tet blant norske asfaltbedrifter.

Heidi Fredriksen (122) fra Flekkefjord ble høsten 2017 nyansatt lærling i asfaltfaget i NCC.

– Det er svært gledelig. Vi har over tid jobbet bevisst med å rekruttere flere lærlinger ikke minst til asfaltfaget, og samtidig øke andelen jenter inn i bransjen, sier Hedland.

Årets lærlingtreff i Trondheim

Hvert år arrangerer NCC lærlingtreff der alle lærlingene i NCC samt datterselskapene samles til et faglig og sosialt opplegg. Målet er at alle skal delta på minst to treff i løpet av lærlingetiden i NCC.

Den årlige samlingen for NCC-lærlingene skal bidra til å skape et fellesskap på tvers av selskapene i NCC. Årets samling avholdes i Trondheim 19.-20. september. Treffet går over to dager, og det er et stort fokus på HMS.

Les om fjorårets lærlingtreff: Kunnskap, trivsel og kjennskap sto i fokus da NCCs lærlingtreff 2016 gikk av stabelen i Sandvika.

– HMS er et stort og viktig satsningsområde for hele NCC, og det er viktig for oss at alle som jobber på prosjekt tenker HMS i alle ledd, forteller Even Hedland.

I NCC skal alle ansatte trives, det er derfor også stort fokus på det sosiale under lærlingtreffet. Gjennom fellesaktiviteter blir lærlingene kjent med hverandre på en bedre måte, samt får anledning til å knytte kontakter med hverandre på tvers i selskapet.

Se film og les om vår dyktige betong-lærling Anja: Anja stortrives som lærling i NCC.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.