En givende sommer som NCC-student

Kompetanse- og rekrutteringsprogrammet (KR-programmet) i NCC gir studenter en mulighet til å oppleve bygg- og anleggsbransjen i praksis, mens de utdanner seg innen ingeniørfaget. Årets studenter er nå på plass, og noen av dem skal dele sine erfaringer hos NCC denne sommeren.

Kompetanse- og rekrutteringsprogrammet (KR-programmet) i NCC gir studenter en mulighet til å oppleve bygg- og anleggsbransjen i praksis, mens de utdanner seg innen ingeniørfaget. Årets studenter er nå på plass, og noen av dem skal dele sine erfaringer hos NCC denne sommeren.

Mitt navn er Martin Iversen Varsi, og jeg er en av studentene i NCCs KR-program denne sommeren. Som KR-student får man jobbe i et av NCCs forretningsområder, og får erfaring i hvordan bygg- og anleggsbransjen fungerer. Denne sommeren tilbringer jeg ved NCC Infrastructures avdeling Område Oslo.

Før jeg begynte i NCC fullførte jeg en bachelorgrad i Byggingeniør ved Høyskolen Vestlandet (HVL), og etter sommeren fortsetter jeg med en master innen Bygg og Miljø ved Universitetet i Tromsøs (UiT) campus i Narvik. Masterstudiet har et særlig fokus på energibruk, brannsikring, drift, vedlikehold og klimatilpasning innen bygg- og anleggsfaget. Derfor har det vært ekstra interessant å se hvordan NCC, og bransjen i sin helhet jobber med disse temaene i praksis.

Anleggsbransjen fra A til Å

NCC Infrastructure Område Oslo er en avdeling med bred kompetanse, og mange spennende kontrakter, særlig innen drift- og vedlikehold. Mitt arbeidsområde har i hovedsak vært to rammeavtaler på grunnarbeid for Oslo Kommune. Det innebærer små og mellomstore prosjekter som jeg har fått følge fra start til slutt. Dette gir et innblikk i alt fra anbud, prisestimering, planlegging, HMS, fremdrift, økonomi, ferdigbefaring og fakturering. Som KR-student får man i prinsippet se anleggsbransjen fra A til Å.

Bilde: VA-prosjekt i Fredensborgveien.

Viktige relasjoner

Noe av det som har vært mest spennende er å se hvordan NCC arbeider med kunder. Dette er en avdeling som lever av relasjoner, og derfor er samarbeidet med kunder, leverandører og underentreprenører viktig, og det har blitt tydelig for meg at dette er noe man fokuserer mye på i NCC.

Man er også nødt til å kjenne prosjektet godt for å lykkes. Ettersom det ofte er snakk om små og mellomstore jobber, må man som funksjonær eller fagarbeider opparbeide seg en bred kunnskap om de ulike elementene som inngår i prosjektet. Det har gitt meg en bredere forståelse for de ulike sidene av en anleggsprosess, og muligheten til å ta et større ansvar for hele prosessen.

Lærer mer om hele NCC

I tillegg til erfaringene fra NCC Infrastructure Område Oslo, har NCC og mine nærmeste ledere vært opptatt av at jeg skal få oppleve andre deler av forretningsområdet. Så langt har jeg fått tilbrakt en dag med VA-avdelingen i Fredensborgveien hvor de utbedrer vann og avløp i bakken, og fått blitt med på et hasteoppdrag på Malmøya hvor det jobbes med VA-nettet med særlig hensyn til brannuttak i området. Jeg har også fått besøke jernbaneprosjektet UDK03 Drammen stasjon hvor NCC etablerer underbygning til fornyet banetrasé, ny stasjon, utbygging av kai og mye mer. Det har gitt et større blikk på de mange prosjektene som eksisterer i denne avdelingen.

Etter hvert som sommeren går mot slutten skal jeg avslutte mitt arbeid med rammeavtalene for Oslo Kommune, og jobbe min siste arbeidsuke på prosjektet Mortensrud Felles Infrastruktur der NCC står for oppgradering av veier, vann og belysning.

Så langt har det vært en givende sommer som KR-student, som har gitt meg en større innsikt i denne bransjen. Mye sett og mye lært!

Hilsen KR-student Martin Iversen Varsi

Bilde: Besøk på UDK03 – Drammen stasjon.

  • Les mer om NCCs prosjekt UDK03 – Drammen stasjon her

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.