En god start på karrieren

Å få en god mottakelse i din første jobb er viktig. Det bidrar til trygghet og god start på din arbeidslivskarriere. I NCC fikk jeg den gode starten.

Etter studier på NTNU dukket muligheten i NCC opp. Ofte velges det nyutdannede som har vært med i NCC-systemet gjennom KR-programmet, men det er ikke alltid nødvendig. Jeg var ikke kjent med NCC fra tidligere, men så en mulighet og grep den!

Etter en kort opplæringsperiode på hovedkontoret i Oslo, fikk jeg muligheten som HMS-leder på jernbaneprosjektet Venjar – Eidsvoll. Jeg ble også involvert i nettverket ung@ncc, en arena hvor vi blir bedre kjent med andre unge NCCere i samme situasjon i selskapet.

Mentor

Jernbaneprosjektet Venjar – Eidsvoll er et stort og komplekst prosjekt hvor jeg virkelig får prøve meg. Som HMS-leder på et prosjekt med opp mot 200 yrkesarbeidere og ca. 35 funksjonærer er det alltid mye som skjer. Sikkerhet står høyest på agendaen og standarden er svært høy. Det er derfor veldig inspirerende å kunne jobbe sammen med så mange dyktige og involverende kolleger.

Jeg fikk etter oppstarten i prosjektet på Eidsvoll en mentor som bistår meg i arbeidet. Det har vært en god støtte. Kunnskapsrik, inkluderende, faglig dyktig! Det har gitt meg en unik støtte i mitt første prosjekt og gitt meg unik fagkunnskap jeg kanskje ville brukt flere år på å oppnå i en annen jobb.

Unik beredskapsøvelse

Nylig fikk jeg ansvaret for å planlegge og gjennomføre en omfattende beredskapsøvelse i prosjektet. Øvelsen ble en svært realistisk hendelse ute på anlegget som involverte både egne ansatte, byggherren Bane Nor og over 30 personer fra brann- og redningsetaten og ambulanse. Jeg må si at pulsen steg en del under øvelsen. Men alt gikk bra og ble en god erfaring for alle involverte og viktig og unik læring for meg!

Jeg har i løpet av mitt første halvår fått ansvar for viktige deler av HMS-arbeidet i et milliard-prosjekt og jeg har blitt en del av en prosjektorganisasjon som involverer og deler av sin erfaring og kunnskap. De er genuint interesserte i å gjøre meg god! Det er derfor alltid gøy å komme på jobben og få delta i arbeidet med å bygge infrastrukturløsninger som mange mennesker skal benytte i mange år fremover.

Sjekk ut mulighetene i NCC du også.

Vegard Olsen
HMS-leder Jernbaneprosjektet Venjar – Eidsvoll

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.