En svært ettertraktet arbeidsgiver

Denne sommeren har jeg, som sommerstudent, jobbet med ytre miljø på NCCs jernbaneprosjekt Venjar-Eidsvoll i Akershus. Dette har både økt forståelsen og respekten for det som skjer på anlegg betraktelig.

Denne sommeren har jeg, som sommerstudent, jobbet med ytre miljø på NCCs jernbaneprosjekt Venjar-Eidsvoll i Akershus. Dette har både økt forståelsen og respekten for det som skjer på anlegg betraktelig.

Fram til sommeren 2023 bygger NCC ni kilometer med dobbeltspor jernbane på strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon i Akershus. Et stort og komplisert infrastruktur-prosjekt, som det har vært svært lærerikt å bli kjent med.


Fra teori til praksis

Jeg kom jo rett fra skolebenken, der hovedfokuset er (forholdsvis tørr) teori, og kunne svært lite om spunting, fundamentering, landmåling og rørsystemer. For ikke å glemme alle de ulike maskinene som brukes på et anlegg.

Gjennom sommeren fikk jeg være med «gutta» ut for å erfare hva de ulike funksjonærene gjorde, i tillegg til å prøve meg litt som grunnarbeider og maskinkjører. Dette økte forståelsen, og ikke minst respekten, for det som skjer på anlegg betraktelig.

I sommer har jeg hovedsakelig jobbet sammen med leder for Ytre Miljø, Kari Aasgaard. Hun er en ringrev i NCC, og kunne svare på det meste av rare spørsmål som datt ut av munnen min.


Varierte, praktiske arbeidsoppgaver

Ettersom jeg studerer miljø- og naturressurser, med fokus på forurensning av natur, var det miljøaspektet ved en byggeplass som var fokusområde for meg i sommer. Sammen med Kari har jeg vært med på litt av hvert, deriblant håndtering av vannmasser med for høy pH, støymåling og dokumentering, oppfølging av bekker med høy turbiditet, fjerning av forurenset grunn og søppelhåndtering.


Større innblikk i muligheter

Det har vært gøy å se at noe av den teorien jeg har lært fra skolen gjorde seg gjeldende. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at det er gjennom praktiske arbeidsoppgaver at man lærer mest. Derfor sender jeg en stor takk til alle som tok seg tid til å forklare anleggsdrift for meg, og for at jeg fikk mulighet til å jobbe hos NCC! Jobben har gitt et større innblikk i hvilke muligheter som finnes for oss som studerer miljø, og ikke minst en økt lyst til å komme seg ut i arbeidslivet.


Har satt miljø på dagsordenen

For meg virker det som at NCC virkelig har satt miljø på dagsordenen. Det har vært interessant å lære om de ulike tiltakene som gjøres for å skape en «grønnere» anleggsplass, og jeg er spent på å se hva fremtiden bringer.

Mitt sommerengasjement i NCC kommer som følge av at jeg er med i selskapets Kompetanse- og Rekrutteringsprogram (KR-programmet). Mottagelsen og inkluderingen av oss studenter gjennom KR-programmet må også berømmes. Jeg har fått god oppfølging – og muligheten til å møte de andre KR-studentene har vært en fin måte å dele erfaringer og kunnskap på.

For meg har NCC gått fra å være en nærmest ukjent entreprenør til å bli en svært ettertraktet arbeidsgiver. Takk for en fin og lærerik sommer!

 

 

 

Hilsen
Stine Østmoe
KR-student i NCC

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.