En uforutsett vending

Noen måneder har gått siden første og foreløpig eneste samling i Young Advisory Board 2020. Etter samlingen i Solna i Sverige har Korona-situasjonen gjort at vi er inne i en hverdag ingen av oss kunne forutse. Arbeidshverdagen til de fleste er snudd på hodet, og vi er tvunget til å tilpasse oss og finne arbeidsmetoder som fungerer, tross alt som foregår.

Prosjektbesøk, møte med sjef for NCC Bygg Danmark, Palle Bjerre Rasmussen, og sosialisering med de andre Young Advisory Board (YAB2020) deltakerne i København, måtte vi dessverre innse at ikke ble mulig å gjennomføre. Det kom restriksjoner på å reise på tvers av landegrensene, og vi så oss dermed nødt til å avlyse.

Reisen til Helsinki, møte med BABN-team og prosjektbesøk den 23. april ble også innstilt inntil videre.

Tilpassing til dagens situasjon

På tross av alt dette har vi likevel klart å opprettholde dialogen i Young Advisory Board 2020. I stedet for å kunne møtes i flotte omgivelser i København og Helsinki, har vi tydd til nest beste løsning; Skype og Teams-møter!

Vi har blant annet gjennomført Skype-møte med Kim Allan om YAB2020 oppgaven, vi har hatt møte med Svend Jensen om den økonomiske statusen til NCC. Vi har også hatt Teams-møte med Palle Bjerre Rasmussen fra Danmark og fått presentert et par megaprosjekter og blitt bedre kjent med disse.

I tillegg har vi i YAB2020 gått sammen og planlagt online møter annenhver uke, for å gi hverandre status på oppgaven, og diskutere spørsmål og ideer som måtte komme opp. På denne måten har vi klart å opprettholde kontakten, selv om vi ikke har hatt mulighet til å møtes ansikt-til-ansikt.

Hva nå?

I stedet for tur til Helsinki, ble det kalt inn til Teams møte med hele ledergruppen, og presentasjoner fra flere hold. Det var kjempeinteressant å høre om «rikets tilstand», og blant annet status fra HMS, Business Support, Legal og Innkjøp. Det ble også lagt frem status fra de ulike lederne i Norge, Danmark og Finland. Avslutningsvis fikk vi i YAB2020 presentere oss selv, samt legge frem arbeidet vårt så langt med konsern og divisjonsoppgavene.

Catarina Molèn-Runnäs fortalte at vi ikke må fokusere kun på det negative som er forbundet med den situasjonen vi er i med Korona, men også ofre en tanke til det positive vi kan ta med oss videre. Hva har vi lært gjennom disse månedene som vi kan ta med oss, og implementere i arbeidsprosesser og i den generelle arbeidshverdagen. Denne tankemåten tar jeg nå med meg videre i min arbeidshverdag, og i samarbeidet med teamet mitt i YAB2020.

Vi har troen på at vi skal komme oss i mål, og opprettholde det gode samarbeidet vi har over telefon og Teams-møter, selv om vi ikke får reist med fly og møtes rundt om i storbyene!

Takk for meg!

Andrea Nes

YAB-fakta

Young Advisory Board (YAB) er et ettårig talentprogram i NCC Building Nordics med deltagere fra Finland, Norge og Danmark. Formålet med YAB er å utvikle fremtidens ledere og spesialister. Deltagerne er valgt ut av forretningsområdets ledelse på grunnlag av prestasjon og potensiale.

De unge talentene får tilgang til toppledere, dypere innsikt i virksomheten og et nettverk i NCC på tvers av landene. Deltakerne i YAB blir gitt en oppgave av ledelsen, som de skal jobbe med i fellesskap gjennom året, blant annet gjennom samtaler med ledelsen i NCC og besøk på flere prosjekter i de tre landene. Avslutningsvis skal deres konklusjoner presenteres for ledelsen i NCC Building Nordics.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.