Er du student og vil bygge kunnskap og ny erfaring?

Da skal du vurdere deltakelse i NCC sitt program for studenter som tar høyere utdanning. Gjennom NCCs kompetanse- og rekrutteringsprogram, KR-programmet, får du som student innsikt i hvilke jobbmuligheter du har i NCC etter endt utdannelse og hvordan det er å jobbe hos oss.

I NCC er kompetanse et av våre fremste konkurransefortrinn. Det er en av grunnene til at vi gjerne vil bli kjent med engasjerte, nysgjerrige og lærevillige studenter så tidlig som mulig.

Som KR-student blir du en del av et program der du opparbeider deg verdifull kompetanse gjennom relevant arbeidserfaring. KR-programmet er en invitasjon primært rettet mot bachelor (ingeniør 2. års) og masterstudenter (sivilingeniør 3. eller 4. års), og tilbyr sommerjobb og praksis i sommerferier mens du studerer. I tillegg arrangeres det samlingsdager i løpet av studietiden mens du er tilknyttet programmet.

På disse samlingene vil du få anledning til å utveksle erfaringer med de andre studentene som er med i KR-programmet, samt få faglig påfyll fra NCC. Som student i KR-programmet får du også muligheten til å skrive bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med NCC, hvis dette er ønskelig og vi finner en oppgave som er interessante for deg som student og for oss som bedrift.

NCCs mål er å rekruttere dyktige teknikere og fagspesialister, bachelor- og masterstudenter til spennende prosjekter i årene fremover.

Digitale intervjuer og karrieredager
Vi er allerede i gang med rekrutteringen for 2021 og gjennomfører intervjuer fortløpende med interessante kandidater. Det har vært en unormal situasjon hvor pandemien gjør at vi gjennomfører de første intervjuene digitalt. Selv om det ikke blir det samme som fysiske møter, fungerer det godt med slike digitale møter, og vi er glade for at vi allikevel får truffet kandidater på tross av smittevernsrestriksjonene.

Vi har også deltatt på digitale karrieredager i høst, og vil fortsette med slike arrangementer utover i 2021. Vi ser uansett frem til den dagen det blir mulig å treffes på fysiske arenaer igjen!

  • Interessert? Send inn din søknad i dag!

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.