Kamp om de gode lærlingene

Fremtidens fagarbeidere blir dyktige og vil gjøre det godt i arbeidslivet. Attraktive fagarbeidere som kan faget og videreutvikler seg. Det vet vi i NCC. Vi har sett en svært positiv utvikling som vi tror vil fortsette.

Fremtidens fagarbeidere blir dyktige og vil gjøre det godt i arbeidslivet. Attraktive fagarbeidere som kan faget og videreutvikler seg. Det vet vi i NCC. Vi har sett en svært positiv utvikling som vi tror vil fortsette.

Det blir kamp om de kloke hodene. De dyktigste fra videregående skole vil kunne velge og vrake læreplasser. De vil velge de beste bedriftene for å få en spennende og utviklende læreplass. Vi i NCC har lærlinger i en rekke fag. Det er nødvendig for å sikre god rekruttering. Vi mener at vi som en sentral aktør i bransjen, må ta ansvar for å sikre at det rekrutteres dyktige fagfolk. Vi har for tiden rundt 90 lærlinger i vår bedrift. Vi forventer at vi i år vil ta inn omlag 30 nye lærlinger.

Vi har gjennom en årrekke bygget opp et godt og velfungerende lærlingeløp i selskapet og vi samarbeider med opplæringskontorene og følger opp våre lærlinger gjennom hele læretiden. Så og si alle lærlinger i NCC får fagbrev etter den planen som er lagt. Det klarer vi gjennom systematisk arbeid og motiverte lærlinger. For like viktig som gode resultater på skolen, er motivasjonen. Vi har en rekke eksempler på lærlinger som har slitt på skolen, men blir fagarbeidere av ypperste klasse. Vi ser unge gutter og jenter som har de riktige holdningene og dermed er klare for å gjennomføre læretiden hos oss.

Vil du bli en attraktiv fagarbeider? Vi anbefaler deg å søke læreplass i NCC. Her kan du møte noen av våre lærlinger og se hvilke fag vi kan tilby læreplass i.

Og husk søknadsfristen 1. mars.

Even Hedland
Lærlingeansvarlig i NCC i Norge

Les mer om det å være lærling i NCC her.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.